Územní pracoviště v Prostějově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 8642/19/3106-00540-700737
Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Prostějov, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov
Datum a čas: 18.6.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby v době od 9:30 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti Územního pracoviště Prostějov - 4.podlaží
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 486 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci zapsané u Katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV 455, katastrální území Kralice na Hané, obec Kralice na Hané, okres Prostějov, podíl 3/4, který je ve SJM dlužníka s Aloisií Zatloukalovou: Pozemky parcelní číslo výměra (m2)druh pozemku způsob využití způsob ochrany St 85/1 387 zastavěná plocha a nádvoří Na pozemku stojí stavba: Kralice na Hané, č.p. 115, zem.stav 121/10 316 zahrada zemědělský půdní fond 851/5 4 ostatní plocha ostatní komunikace stavby stavba v části obce Kralice na Hané, č.p. 115 zem.stav na parcele St. 85/1 St. 85/5, LV 758.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  28
ne  144

Hlasovalo 172 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz