Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


Číslo jednací: 78131/19/2301-80541-401957
Místo: velká zasedací místnost v přízemí budovy Územního pracoviště v Plzni
Datum a čas: 28.3.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v dražební místnosti v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 9 000 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
pozemky: - st. parcela č. 7/1 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Pivoň, č.p. 1, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7/1 - st. parcela č. 7/2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7/2 - st. parcela č. 8 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8 - parcela č. 59 – zahrada - parcela č. 87/1 – zahrada - parcela č. 88 – ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 519 – ostatní plocha, jiná plocha Vše zapsáno na LV 163 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, okres: CZ0321Domažlice, obec: 566292 Mnichov, kat. území: 697478 Pivoň.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  28
ne  144

Hlasovalo 172 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz