Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


Číslo jednací: 46110/19/3020-00540-705291
Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, náměstí Svobody 8, 669 01 Znojmo, 669 01 Znojmo, exekuční sklad
Datum a čas: 27.3.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby.
Dražební jistota: 300 000,00 Kč
Nejnižší podání: 2 050 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 1092 pro obec Vrbovec, katastrální území Vrbovec, okres Znojmo: Nemovitosti Pozemky Parcela: 628/3 Výměra: 2550 m2 Druh pozemku: trvalý travní porost Způsob ochrany: zemědělský půdní fond Parcela: 628/6 Výměra: 1031 m2 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Vrbovec, č.p. 273, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 628/6

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
1 000 000 Kč
Termín konání: 30.4.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště ve Znojmě

 
Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  168
ano, třídím všechen odpad  393
ne, odpad netřídím  62

Hlasovalo 623 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz