https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-overeni_souladu_s_gdpr

Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 2294950/18/2201-80541-307488
Místo: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice
Datum a čas: 17.1.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby
Nejnižší podání: 30 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba movitých věcí bude zahájena 17.01.2019 od 10:00 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Prohlídka vozidel se koná v den dražby, tj. 17. 01. 2019, na adrese Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice od 08:00 do 09:00 hodin. Všichni zájemci budou správcem daně vyzvednutí v 08.00 hodin u vrátnice areálu a k prohlídce movité věci odvedeni. Případní zájemci se mohou informovat na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, telefon 387 723 492, Ing. Petr Syrovátka, a to v pracovní dny od 08:00 – 10:30 hod. a od 12:30 – 13:30 hodin.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
1 676 000 Kč
Termín konání: 22.1.2019 od 9:30 hodin

FÚ pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Českých Budějovicích
8 400 Kč
Termín konání: 29.1.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Českých Budějovicích

 
Anketa

Zvažujete nákup státních dluhopisů?

ano  34
ne  124

Hlasovalo 158 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz