https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-overeni_souladu_s_gdpr

Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


Číslo jednací: 2234655/18/2201-80542-301583
Místo: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19.
Datum a čas: 22.1.2019 od 9:30 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:00 hodin do zahájení dražby
Dražební jistota: 200 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 676 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba nemovitých věcí bude zahájena 22.01.2019 od 09:30 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 09:00 hodin do zahájení dražby. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, tel. 387 723 493, Ing. Josef Čejka. Znalecký posudek je k nahlédnutí v kanceláři č. 329 v sídle uvedeného územního pracoviště, a to v pracovní dny od 08:00 do 10:30 hodin a od 12:30 do 13:30 hodin, v pondělí a ve středu do 17:00 hodin. Na prohlídku, která by se konala dne 08.01.2019 od 10:00 do 11:00 hodin, je třeba se předem přihlásit u správce daně na telefonním čísle 387 723 493, Ing. Josef Čejka, na e-mailové adrese Josef.Cejka@fs.mfcr.cz či osobně v kanceláři č. 329, a to nejpozději do 04.01.2019. V případě, že se žádný zájemce o prohlídku nepřihlásí, nebude se tato konat.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
30 000 Kč
Termín konání: 17.1.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Českých Budějovicích
8 400 Kč
Termín konání: 29.1.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Českých Budějovicích

 
Anketa

Zvažujete nákup státních dluhopisů?

ano  34
ne  124

Hlasovalo 158 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz