https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-overeni_souladu_s_gdpr

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1591759/18/2910-00540-711261
Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
Datum a čas: 23.1.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 23.1.2019 od 9:30 do zahájení dražby
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 673 333,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražit se bude spoluvlastnický podíl ve výši 4/9 na těchto nemovitých věcech: - st. parcela č. 214 o výměře 297 m2 - zast. plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 198 - k bydlení - parcela č. 1548/1 o výměře 605 m2 - zahrada. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 514 pro obec a k.ú. Žirovnice.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Zvažujete nákup státních dluhopisů?

ano  41
ne  144

Hlasovalo 185 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz