Územní pracoviště ve Zlíně oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 219932/18/3301-80542-705600
Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně,třída Tomáše Bati 21, Zlín, 8. podlaží, místnost č. 828
Datum a čas: 19.3.2018 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: od 09:30 hodin
Dražební jistota: 80 000,00 Kč
Nejnižší podání: 244 445,00 Kč
Dražební vyhláška:
Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitých věcech 1) Pozemek (zastavěná plocha a nádvoří) parcelní č. 886 o výměře 246 m2 Součástí je stavba: Dřevohostice, č.p. 118, rodinný dům Stavba stojí na pozemku p.č.: 886. 2) Pozemek (zahrada) parcelní č. 887 o výměře 87 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 47 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, obec Dřevohostice, katastrální území Dřevohostice.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Využíváte příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování?

ano  34
ne  59

Hlasovalo 93 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz