Územní pracoviště v Přerově oznamuje konání veřejné dražby bytů


Číslo jednací: 177617/18/3107-00540-701412
Místo: V prostorách zasedací místnosti Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územního pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, 6. patro.
Datum a čas: 4.4.2018 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis dražitelů proběhne téhož dne od 8:30 hod do zahájení dražby
Dražební jistota: 300 000,00 Kč
Nejnižší podání: 966 667,00 Kč
Dražební vyhláška:
- Jednotka č. 2404/3 byt, vymezeno v budově Přerov I-Město, č. p. 2404, 2405, 2406, byt. dům, LV 4699 na parcele 2514/1, LV 4699, - parcela 2514/1 zastavěná plocha a nádvoří 787 m2, na pozemku stojí stavba: Přerov I-Město, č. p. 2404, 2405, 2406, byt. dům, - č. p. 2404, 2405, 2406 Přerov I-Město byt. dům na parcele 2514/1, - podíl na společných částech domu a pozemku 983/25525 a to včetně všech jejich součástí a příslušenství. Vše zapsáno na LV 9818 a LV 4699 katastrální území 734713 Přerov, obec 511382 Přerov, okres CZ0714 Přerov.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
35 000 Kč
Termín konání: 1.3.2018 od 8:30 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Přerově
20 000 Kč
Termín konání: 1.3.2018 od 11:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Přerově
293 333 Kč
Termín konání: 4.4.2018 od 11:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Přerově

 
Anketa

Využíváte příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování?

ano  34
ne  59

Hlasovalo 93 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz