Územní pracoviště v Tachově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 73899/18/2313-00540-404957
Místo: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Tachově, Okružní 2178, 347 01 Tachov, místnost č. 132, 1. NP (zasedací místnost)
Datum a čas: 28.3.2018 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Registrace dražitelů od 09:30 hodin do zahájení dražby.
Dražební jistota: 1 000 000,00 Kč
Nejnižší podání: 2 800 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Předmětem dražby jsou nemovité věci ve společném jmění manželů (SJM) zapsané na listu vlastnictví č. 2625 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov, pro katastrální území a obec Tachov, specifikované takto: - pozemek parcelní číslo 1392/2 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 154 m2, - pozemek parcelní číslo 1394/2 – zahrada o výměře 394 m2, - pozemek parcelní číslo 1394/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2, jehož součástí je stavba – rodinný dům Tachov, č. p. 2072, postavená na pozemku parcelní číslo 1394/3, - pozemek parcelní číslo 1394/4 – zahrada o výměře 29 m2. U objektu č. p. 2072 se jedná o samostatně stojící, zděný, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s valbovou střechou a účelově upraveným podstřešním prostorem – podkrovím. Příslušenství rodinného domu tvoří venkovní úpravy běžného rozsahu a běžného provedení – obvodový zděný plot, plotová vrata, plotová vrátka, zpevněné plochy, opěrné zídky u vjezdu do garáže a přípojky inženýrských sítí. Součástí části dražených pozemků jsou trvalé porosty bez výraznější tržní hodnoty. Objekt č. p. 2072 je napojen na veřejný rozvod elektřiny, vody, kanalizace a plynu. I. PP – suterén dispozičně zahrnuje: schodiště, prádelna – sušárna, elektrokotelna a garáž přístupná z úrovně okolního terénu, I. NP – přízemí dispozičně zahrnuje: vstupní zádvoří, kuchyň, jídelnu + schodiště do podkroví, obývací pokoj se vstupem na venkovní terasu, ložnici, dětský pokoj, pracovnu, koupelnu, schodu a samostatné WC, II. NP – podkroví dispozičně zahrnuje: halu, chodbu, obývací pokoj, 2 ložnice a koupelnu. Kolaudace objektu byla provedena v roce 1999. Celkově je stavebně technický stav dobrý.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Využíváte příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování?

ano  25
ne  46

Hlasovalo 71 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz