Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1421/18/2401-80542-400844
Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary v dražební místnosti
Datum a čas: 18.4.2018 od 9:30 hodin
Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby 18.04.2018 od 09:30 hodin do zahájení dražby 10:00 hod.
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 066 667,00 Kč
Dražební vyhláška:
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary označení a popis dražené nemovité věci: List vlastnictví: 7242 Katastrální území: 663433 Karlovy Vary Č. jednotky 989/13, jiný nebytový prostor, podíl na společných částech domu a pozemku 1515/10971 Vymezeno v: budova Karlovy Vary, č. p. 989, víceúčel, LV 4905 na parcele 2122, LV 4905 Parcela 2122 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 445m2 označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: Budova č. p. 989 v ulici Jaltská, ve které je jiný nebytový prostor číslo 989/13, se nachází ve správním centru města Karlovy Vary. U budovy není možné volně parkovat. Parkování je možné krátkodobé za úplatu na parkovacích plochách v okolí a též za úplatu v podzemních garážích na blízkém Náměstí Dr. Milady Horákové. Budova č. p. 989 je užívaná jako restaurační provoz, dále jsou zde kanceláře politických stran a sídlo advokátů. Nebytová jednotka č. 989/13 dle dokladů zjištěných ve stavebním archivu měla jako poslední účel využití kancelářské prostory. Započítaná podlahová plocha nebytové jednotky je 151,50 m2. Ve stavebním archivu byla nalezena částečná dokumentace. Vzhledem k tomu, že nebylo vlastníkem nemovitosti dne 03. 10. 2017 umožněno provést vnitřní prohlídku nebytové jednotky číslo 989/13, nebylo též možné provést porovnání výkresové části a skutečného stavu nemovité věci. Venkovní prohlídkou ze společné chodby byly zjištěny stavební úpravy vstupu do jednotky. Bytový dům č. p. 989 je vnitřní řadová atypická stavba z roku 1899. Budova má přípojky na inženýrské sítě. Vytápění je dálkové. Společné prostory v bytové části domu jsou běžně udržované. Jiný nebytový prostor číslo 989/13 vznikl jako vestavba v půdním prostoru. Původní účel byly kancelářské prostory. Současný účel užívání nebylo možné při místním šetření konaném dne 03. 10. 2017 určit vzhledem k tomu, že vlastník neumožnil prohlídku. b) Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou: nejsou

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
86 667 Kč
Termín konání: 21.3.2018 od 10:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech
18 000 Kč
Termín konání: 16.5.2018 od 10:00 hodin

FÚ pro Karlovarský kraj - Územní pracoviště v Karlových Varech

 
Anketa

Využíváte příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování?

ano  34
ne  59

Hlasovalo 93 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz