Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


Číslo jednací: 29343/18/2201-80541-303593
Místo: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gestnera 1/5, České Budějovice
Datum a čas: 15.2.2018 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 do 10:00 hodin
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 166 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba nemovité věci bude zahájena dne 15.02.2018 od 10:00 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 09:30 do 10:00 hodin. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Jistotu lze uhradit platbou na účet č. 35-77627231/0710, variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ vydražitele, konstantní symbol: 1148, a to tak, aby platba byla připsána na účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích do 09.02.2018. Prohlídku nemovitosti lze dojednat do 31.01.2018 u správce daně Kolářová Ilona, tel. 387723225.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
19 000 Kč
Termín konání: 30.1.2018 od 9:30 hodin

FÚ pro Jihočeský kraj - Územní pracoviště v Českých Budějovicích

 
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  93
ne  78
nevím, co to je  23

Hlasovalo 194 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz