Územní pracoviště v Kroměříži oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 26165/18/3304-00540-701551
Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, 3. patro, zasedací místnost č. dveří 322
Datum a čas: 28.2.2018 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v místě konání dražba v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 200 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 000 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 1400 o výměře 372 m2 součástí je stavba: Zborovice, č.p. 296, bydlení stavba stojí na pozemku p.č.: 1400 zahrada, parcela č. 1401 o výměře 585 m2 vše zapsané na LV č. 153 pro obec Zborovice, katastrální území Zborovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  85
ne  63
nevím, co to je  19

Hlasovalo 167 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz