Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 1468326/17/2604-00540-507096
Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Podhorská 2 Jablonec nad Nisou, místnost č. 152, přízemí
Datum a čas: 1.3.2018 od 11:15 hodin
Zápis dražitelů: v dražební místnosti od 10:45 hod do zahájení dražby
Dražební jistota: 20 000,00 Kč
Nejnižší podání: 100 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci, zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území 690333 Vranové II, na LV 104: - pozemek KN st.205 (výměra 42 m2) – zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: Záborčí č.p.318, rod.dům stavba stojí na pozemku KN st.205 - KN 318/3 (výměra 534 m2) - zahrada

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
80 000 Kč
Termín konání: 1.3.2018 od 9:00 hodin

FÚ pro Liberecký kraj - Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou
400 000 Kč
Termín konání: 1.3.2018 od 10:00 hodin

FÚ pro Liberecký kraj - Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou

 
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  114
ne  93
nevím, co to je  31

Hlasovalo 238 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz