Územní pracoviště Praha – východ oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 4490749/17/2101-00540-204958
Místo: budova Územní pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Boleslavská 31/4, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, 1. patro, zasedací místnost
Datum a čas: 18.1.2018 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 18.1.2018 v 9:30 hod.
Dražební jistota: 500 000,00 Kč
Nejnižší podání: 5 300 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Rodinný dům č.p. 1339 je postavený v druhu solitérní stavba s jedním podzemním podlažím, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Dle kolaudačního rozhodnutí ze dne 12.11.1984 stavba obsahuje 1 bytovou jednotku:Suterén - garáž, sklepy, kotelna, uhelna, Přízemí – 1 + 4 s příslušenstvím, Podkroví – 2 pokoje, příslušenství. Základy jsou provedeny pasové betonové, prokládané kamenem a jsou s vodorovnou izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z pálených cihelných prvků CDM a CDKL o tl. 375 mm s podstandardními tepelně technickými vlastnostmi. Stropní konstrukce jsou převážně provedené z válcovaných I profilů a stropních keramických desek Hurdis, strop v podkroví je pravděpodobně dřevěný a šikmé části jsou zavěšené na dřevěných prvcích krovu. Zastřešení je sedlovou střechou, krov je dřevěný s taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou standardní, jsou osazeny žlaby a svody a je provedeno oplechování parapetů. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Fasádní povrchové úpravy jsou rovněž standardní. Obklad soklu není provedený. Vnitřní obklady jsou pravděpodobně keramické v sociálních zařízeních a u kuchyňské linky. Schody jsou dle projektové dokumentace pravděpodobně železobetonové dvouramenné. Výplně okenních otvorů tvoří jednak standardní dřevěná zdvojená okna a jednak pravděpodobně okna v ocelovém rámu v prvním podzemním podlaží. Výplně dveřních otvorů dle projektové dokumentace měly tvořit dveře dřevěné plné hladké a prosklené v ocelových zárubních. V obytných místnostech měly podlahy dle dokumentace tvořit kovraly na betonové podlaze, podlahy ostatních místností jsou pravděpodobně z dlažby, v suterénu tvoří podlahu betonová mazanina. Vytápění je ústřední dle projektové dokumentace a stavebního povolení s teplovodním rozvodem a plynovým kotlem (pravděpodobně Viadrus) o nominálním příkonu 30 kW, radiátory jsou standardní. Rozvod elektroinstalace je světelné a motorové, stavba nemá vlastní bleskosvod. Rozvod vody má být v rodinném domě provedený teplé a studené, jako zdroj teplé vody by měl sloužit elektrický boiler, případně kotel. Do stavby je zaveden plyn. Odkanalizování ze sociálních zařízení a od kuchyňské linky je do vlastní vybírací jímky, jak vyplývá ze stavebně právní dokumentace. Ve vybavení kuchyně je pravděpodobně osazený sporák. Ve vnitřním hygienickém vybavení jsou dle projektové dokumentace instalovány vana a diturvitová umyvadla a splachovací záchody. Z ostatního vybavení není pravděpodobně osazeno další vybavení nebo konstrukce. Z provedeného popisu vyplývá mírně podstandardní stav rodinného domu, a to především s ohledem na tepelně technické parametry domy se sníženou tloušťkou obvodového zdiva.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
2 060 000 Kč
Termín konání: 8.2.2018 od 10:00 hodin

FÚ pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha-východ

 
Anketa

Byl Vám již vystaven eRecept?

ano  93
ne  78
nevím, co to je  23

Hlasovalo 194 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz