Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje konání veřejné dražby automobilů


Číslo jednací: 1593909/17/2804-00540-609254
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, zasedací místnosti ve 2.NP v přístavku číslo dveří 2.35
Datum a čas: 31.10.2017 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis dražitelů: dne 31.10.2017 v době od 09:30 hodin do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti ve 2.NP v přístavku číslo dveří 2.35.
Nejnižší podání: 50 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražba osobního automobilu zn. SUZUKI GRAND VITARA 1.6 JT. Vozidlo bylo zajištěno včetně 2 klíčů a v době zajištění bylo provozováno. Stav vozidla je úměrný době jeho provozování a počtu evidovaných km. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  493
ne  72
nevím  29

Hlasovalo 594 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz