Územní pracoviště v Pardubicích oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


Číslo jednací: 1597815/17/2801-80542-603574
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, Pardubice, dražební místnost č. 203, 2. NP
Datum a čas: 1.11.2017 od 14:00 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby, v době od 13:00 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti č. dveří 203.
Nejnižší podání: 8 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
489 600 Kč
Termín konání: 30.10.2017 od 11:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích
456 000 Kč
Termín konání: 30.10.2017 od 11:30 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích
630 000 Kč
Termín konání: 30.10.2017 od 13:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích
883 800 Kč
Termín konání: 30.10.2017 od 13:30 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích
89 605 Kč
Termín konání: 1.11.2017 od 11:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích

 
Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  493
ne  72
nevím  29

Hlasovalo 594 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz