Územní pracoviště v Prostějově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1805597/17/3106-00540-807111
Místo: Finanční úřad pro Olmoucký kraj, Územní pracoviště Prostějov, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov
Datum a čas: 23.11.2017 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby v době od 9:30 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti Územního pracoviště Prostějov - 4.podlaží
Dražební jistota: 5 000,00 Kč
Nejnižší podání: 37 800,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovitosti zapsané u Katastrálního pracoviště pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV 482, pro obec a Katastrální území Kladky. Pozemky: parc.č. 862/2 výměra 2120 m2 trvalý travní porost

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě


 
Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  467
ne  68
nevím  29

Hlasovalo 564 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz