https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost#sofie

Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby Pozemky, budova jiná st. dle LV č. 1886 a byt. dům dle LV č. 2666 – vše v k.ú. Vesec u Liberce


Číslo jednací: 412592/19/2601-80542-507194
Místo:
Datum a čas: 07.10.2021 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů:
Nejnižší podání: 9 823 334,00 Kč
Dražební vyhláška:
Pozemky, budova jiná st. a byt. dům v k.ú. Vesec u Liberce,

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz