Územní pracoviště v Prostějově oznamuje konání veřejné dražby dražba nemovité věci - trvalého travního porostu v Konici


Číslo jednací: 1925989/19/3106-00540-807111
Místo:
Datum a čas: 27.04.2021 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů:
Nejnižší podání: 33 334,00 Kč
Dražební vyhláška:
pozemek p.č. 4939, 2782 m2, trvalý travní porost, kú Konice, LV 1165,

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
17 872 Kč
Termín konání: 18.05.2021 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Prostějově


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz