https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Územní pracoviště Praha – západ oznamuje konání veřejné dražby Ostatní komunikace a orná půda v katastru obce Chýně


Číslo jednací: 4418556/19/2102-80542-209051
Místo:
Datum a čas: 10.06.2021 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů:
Nejnižší podání: 3 306 667,00 Kč
Dražební vyhláška:
Orná půda, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří v kat. obce Chýně,

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz