https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Třebíči oznamuje konání veřejné dražby Nemovitost - lesní pozemek


Číslo jednací: 1476457/19/2912-00540-704322
Místo:
Datum a čas: 8.4.2020 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů:
Nejnižší podání: 40 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Pozemek (lesní) parc.č. 367/2 o výměře 3753 m2 v k.ú. Sedlce,

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz