https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Příbrami oznamuje konání veřejné dražby Rodinný dům v k.ú. Vysoká u Příbramě


Číslo jednací: 3923929/18/2120-00540-208893
Místo:
Datum a čas: 27.11.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů:
Nejnižší podání: 1 133 333,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovité věci zapsané na LV 298, pro KÚ Vysoká u Příbramě,

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
560 000 Kč
Termín konání: 30.10.2019 od 9:00 hodin

FÚ pro Středočeský kraj - Územní pracoviště v Příbrami


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz