Při přípravě rozpočtu se zohlední nárůst výdajů na školství


Velký zájem o podporu vzdělávání v IROP, nejaktivnější jsou města a obce


MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek


Téma: Vzdělání / Veřejné finance