Obce v národních parcích si můžou vybírat, do čeho investovat


Vyšší příspěvky obcím v souvislosti s ukládáním radioaktivního odpadu


Publikace Národní dotační zdroje pomůže městům a obcím s čerpáním peněz z rozpočtu


Téma: Životní prostředí / Veřejné finance / Samospráva a regiony