Před 25 lety byl v ČR přijat zákon o ochraně přírody a krajiny


Obce v národních parcích si můžou vybírat, do čeho investovat


Lesy ČR volají po zachování náhrad újmy za ochranu přírody


Téma: Životní prostředí / Právo a zákony / Samospráva a regiony