O dalším provozu registru vozidel jedná ministerstvo s ICZ


NEN splnil náročné podmínky certifikace


Počet OSVČ platících důchodové pojištění poklesl od roku 2012 o téměř 6%


Téma: Veřejné zakázky / Doprava / Právo a zákony