Nové problémy v památkové péči


Více než čtvrtina státních bezprizorních nemovitostí má nové vlastníky


Zaknihovat akcie je pro účast ve veřejných zakázkách nezbytné


Téma: Nemovitosti a bydlení / Kultura / Veřejné zakázky