Žloutenka každoročně zabije více lidí než HIV, tuberkulóza nebo malárie

Světový den boje proti infekčním žloutenkám se každoročně koná 28. července na počest narození profesora Barucha Blumberga, který získal Nobelovu cenu za objev viru hepatitidy B. Jeho účelem je zvýšit obecné povědomí o žloutence a o možnostech předcházení infekci. Virová žloutenka je totiž sedmým největším zabijákem na světě, předčí i HIV, tuberkulózu či malárii. Ačkoliv vakcína proti typu A a B je v ČR běžně dostupná, i v našich podmínkách bohužel počty onemocnění žloutenkou některých typů narůstají.

Virová žloutenka (hepatitida) je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Kromě krátkodobé (akutní) infekce mohou viry zapříčinit dlouhodobou infekci nazývanou chronická hepatitida, která může vést k život ohrožujícím komplikacím, jako jsou cirhóza (ztvrdnutí jater), selhání jater či rakovina jater. Ročně hepatitidám podlehne 1,45 milionu lidí na celém světě. Rozlišujeme více druhů žloutenek podle typu viru, který je vyvolal, způsobu přenosu, závažnosti a možných následků onemocnění. K nejrozšířenějším typům patří žloutenky typu A, B a C, přičemž proti žloutence typu A a B je možné se chránit i očkováním.

V České republice je hlášen výskyt virových hepatitid typu A, B, C a E. „Doporučujeme zvážit očkování proti virové hepatitidě typů A a B. V rámci prevence je dále nutné především pečlivě dodržovat hygienu, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování, a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček,“ upozorňuje nová Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.


Přílohy:
- Typy virových hepatitid a jejich charakteristika
- Situace ve výskytu virových hepatitid v České republice + grafy


Virová hepatitida
Virová hepatitida je zánět jater způsobený virem. Existuje pět různých virů hepatitidy – hepatitida A, B, C, D a E. Všechny tyto viry způsobují krátkodobou neboli akutní infekci. Nicméně viry hepatitidy B, C a D mohou také zapříčinit dlouhodobou infekci nazývanou chronická hepatitida, která může vést k život ohrožujícím komplikacím, jako jsou cirhóza (ztvrdnutí jater), selhání jater a rakovina jater. Virová hepatitida zabíjí v globálním měřítku ročně 1,4 milionu lidí.
TypABCDE
Způsob přenosuPředevším prostřednictvím kontaminovaných potravin a vody, špinavýma rukama Kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami infikované osobyKontaktem vlastní krve s krví nakaženouKontaktem s infikovanou krvíProstřednictvím kontaminovaných nedostatečně tepelně upravených potravin
ŠířeníČastý výskyt v místech s nedostatkem nezávadné vody a nedostatečnou hygienouZ matky na dítě při porodu; sdílením holicího strojku, zubního kartáčku, jehel či stříkaček pro injekční užití drog, tetování nebo piercing; transfúzí nakažené krve, hemodialýzou; nechráněným pohlavním stykem Opakovaným či nesprávným použitím injekční jehly, užitím netestované krve a krevních produktů; tetováním nebo piercingem infikovanou jehlou; transfúzí nakažené krve, hemodialýzouHepatitida D se vyskytuje pouze u lidí, kteří již byli nakaženi virem hepatitidy B.Konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa
LéčbaLéčba je symptomatická (slouží ke zmírnění příznaků)Účinný lék doposud není; některá léčiva dokážou zpomalit replikaci viru, případně i způsobit jeho vymizení, především však sníží riziko následných komplikací, jako je cirhóza či rakovina jater.Nově vyvinuté léky dosahují téměř 100% účinnosti při léčběExistující léčba doposud není moc účinnáLéčba je symptomatická (slouží ke zmírnění příznaků)
OčkováníANOANONEVyskytuje se pouze u lidí nakažených typem B. Člověk, který není infikován virem hepatitidy B, může předejít infekci hepatitidou D očkováním proti hepatitidě B.NE
PrevenceUdržovat dobrou osobní hygienu, nepít vodu z potenciálně nebezpečného zdrojePoužívat prezervativ, nesdílet jehly či hygienické potřeby (žiletka, nůžky na nehty apod.) s nakaženou osobou, nepodstupovat tetování či piercing v zařízeních bez licenceNesdílet jehly či hygienické potřeby (žiletka, nůžky na nehty apod.) s nakaženou osobou, nepodstupovat tetování či piercing v zařízeních bez licenceNesdílet jehly či hygienické potřeby (žiletka, nůžky na nehty apod.) s nakaženou osobou, nepodstupovat tetování či piercing v zařízeních bez licenceKonzumovat dostatečně tepelně opracované maso
Zdroj: www.worldhepatitisalliance.orgSituace ve výskytu virových hepatitid v České republice


Virová hepatitida A

V letech 2006–2015 se počet hlášených onemocnění virovou hepatitidou A v České republice pohyboval ve stovkách případů ročně. Výjimku tvořily roky 2008 a 2009, kdy počet onemocnění vystoupl až na 1650, resp. 1106 v důsledku zvýšeného výskytu/epidemie v Praze a Středočeském kraji. Nejvíce zastoupenými věkovými skupinami byli děti do 9 let a mladí dospělí.

Úroveň výskytu virové hepatitidy A je ovlivněna frekvencí lokálních epidemií, které opakovaně vznikají v kolektivech s těsnějším soužitím osob nebo v predisponovaných sociálních skupinách s nižším hygienickým standardem.

V současné době probíhá od jarních měsíců 2016 epidemie VHA v Jihomoravském kraji. Dosud bylo hlášeno 107 případů VHA a to ve valné většině u injekčních uživatelů drog a u sociálně vyloučených osob. Navzdory veškerým stanoveným protiepidemickým opatřením se nákaza dále šíří mezilidským kontaktem – při nedodržování zásad hygieny rukou, prostřednictvím společně používaných WC apod. V průběhu měsíce června 2016 se nákaza rozšířila i do běžné populace. Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 24-35 let.

Virová hepatitida B

V letech 2006–2015 onemocnělo v ČR 2084 osob akutní virovou hepatitidou B, přičemž ve výskytu VHB v jednotlivých letech se projevoval plynulý pokles ze 307 případů až na 89 v roce 2015. Mezi nemocnými se projevila výrazná převaha mužů (72,9 %) nad ženami. Nejvíce zastoupena byla věková skupina 25–29 let, do které spadalo 21,3 % nemocných. V Praze a Středočeském kraji bylo hlášeno celkem 40,7 % všech případů.

Mezi hlášenými případy akutní VHB téměř 30 % přiznalo nitrožilní užívání drog.

Pozitivní trend ve výskytu VHB byl viditelný již v předchozím období a je ovlivněn zavedením celoplošného očkování proti VHB v roce 2001.

Virová hepatitida C

1. VHC akutní

V letech 2006–2015 bylo hlášeno 1254 akutních případů virové hepatitidy C, z toho 72,9 % mužů. Věk nemocných se nejčastěji pohyboval od 15 do 39 let (75 % případů). Největší počet onemocnění byl zaznamenán v Praze a krajích Středočeském a Ústeckém. Cca 64 % všech nemocných udává rizikové chování (nitrožilní užívání drog).

2. VHC chronická

V letech 2006–2015 bylo hlášeno 7577 případů chronické VHC, z toho dvě třetiny u mužů. Vysoká proporce osob přiznává nitrožilní užívání drog.

Virová hepatitida D nepředstavuje v našich podmínkách zdravotnický problém.

Virová hepatitida E

V letech 2006–2015 byl ČR zaznamenán zřetelný nárůst hlášených případů VHE. V první polovině sledovaného desetiletí byly hlášeny desítky případů ročně, od roku 2011 se již jedná o stovky případů. Přibližně 60 % onemocnění je evidováno u mužů.

Na stoupajícím počtu hlášených případů VHE se podílí vývoj laboratorní diagnostiky a větší pozornost, která je tomuto onemocnění na rozdíl od dřívějších let věnována.

Zdroj: MZ ČR, systém EPIDAT


Trend virových hepatitid c ČR v letech 2011–2015
Absolutní počty hlášených onemocnění podle let a typu VH
Rok 2011–2016/29.kt

RokVHAVHBVHCVHECelkem
20112641928121631431
20122841547942581490
20133481338732181572
20146731058672991944
2015724899564122181
2016
do 29.kt
298445872321161
Celkem2591717488915829779


Trend onemocnění virovou hepatitidou typu A, B, C a E v ČR (červen 2011 – červen 2016)
Přílohy
2016-07-27_TZ Žloutenka

Téma: Zdravotnictví, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Ilustrační obrázek: PublicDomainPicturesimages
28.07.2016 (autor Redakce)Související

Registrace informačních systémů pro lékaře a lékárníky

vydáno 24.07.2017

SÚKL informuje o procesu registrace software pro lékaře i lékárníky Podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) je od 1. 1. 2018 používání receptů v elektronické podobě povinné, jde o tzv. eRecept. Z povinnosti elektronické preskripce nejsou vyjmuta žádná...

Téma: Zdravotnictví

Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony korun

vydáno 04.07.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Pro tuto výzvu je připraveno 425...

Téma: Ekonomika a finance / Zdravotnictví

Poslanci schválili navýšení plateb za státní pojištěnce i snížení limitů na doplatky na léky

vydáno 03.07.2017

Poslanecká sněmovna dne 30. 6. 2017 ve třetím čtení schválila návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., která zaručuje navýšení plateb za státní pojištěnce pro roky 2019 a 2020, a návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. zajišťující snížení limitů na započitatelné doplatky na léčivé přípravky. „Více peněz, které stát zaplatí za...

Téma: Právo a zákony / Zdravotnictví

Anketa

Odnášíte si z obchodu, restaurace apod. účtenku EET?

ano  8
ne  23
občas  9

Hlasovalo 40 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz