Zákon o zadávání veřejných zakázek jde znovu na vládu

Karla Šlechtová na dnešním jednání vlády předloží návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Při vládním projednávání návrhu minulou středu proběhla široká debata zejména o přetrvávajících rozporech. Ministerstvo pro místní rozvoj z původních více než 1400 potenciálních rozporů drtivou většinu vyřešilo. Vládě tak byl minulý týden předložen návrh původně se 60 rozpory, z nichž ještě polovina byla odstraněna během dalšího vyjednávání. Vláda projednávání nakonec přerušila s tím, že poskytne Ministerstvu pro místní rozvoj ještě trochu času na pokus o dořešení zbylých rozporů. Drtivou většinu se jich podařilo vyřešit na pátečním setkání ministrů, které iniciovala ministryně Šlechtová.

„Z třiceti rozporů jsme vyřešili téměř všechny, které byly vzneseny ze strany členů vlády nebo ÚOHS. Fakticky nám zbývají čtyři rozpory, o kterých by měla diskutovat vláda," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je potřeba také v souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání. Jejich obsah je nezbytné transponovat do vnitrostátního právního řádu do dubna 2016.

Novým zákonem se také změní některé jiné zákony. V návrhu se stanoví, že dosavadní zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon se zrušují. Jelikož na tyto zákony jsou navázány další právní předpisy, je nezbytné provést i úpravy těchto souvisejících předpisů. Ukázalo se žádoucím promítnout tyto změny i v zákonech, které sice oblast veřejného zadávání přímo neupravují, ale danou specifickou terminologii používají nebo na zákon o veřejných zakázkách odkazují. Jedná se například o zákon o rozpočtových pravidlech, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, o veřejných službách v přepravě cestujících a o trestní odpovědnosti právnických osob.

Přínosy a základní principy zákona a o zadávání veřejné zakázky najdete v dřívější tiskové zprávě (http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-miri-na-vladu).

Nad tezemi návrhu i nad vlastním textem proběhla velmi široká diskuse. Na formulování požadavků k zákonu se podíleli zástupci zadavatelů, dodavatelů, neziskových organizací, profesních svazů, ale i zástupci poslaneckých a senátorských klubů napříč celým politickým spektrem.

Časté dotazy a odpovědi k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek naleznete zde (http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj/Ministerstvo/FAQs-casto-kladene-otazky-na-klicove-oblasti-MMR).


Téma: Veřejné zakázky, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ilustrační foto: mvcr.cz
05.10.2015 (autor Redakce)Související

Zaknihovat akcie je pro účast ve veřejných zakázkách nezbytné

aktualizováno 11.04.2017

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který vstoupil v účinnost 1. 10. 2016 transponuje do zákona směrnice EU týkající se veřejných zakázek. Nově podle §48 odst. 7 tohoto zákona může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové...

Téma: Veřejné zakázky

Splnění zbývajících ekologických závazků nepřesáhne 30 miliard

vydáno 21.03.2017

V České republice probíhá od počátku 90. let odstraňování ekologických zátěží spojených s privatizovaným majetkem vzniklých před privatizací. Státní majetek byl v minulosti často zatížen značnými ekologickými škodami vzniklými z provozu průmyslových a jiných podniků. Česká republika se při privatizaci jednotlivým...

Téma: Veřejné zakázky

Vyjádření SÚKL k aktuální situaci u konopí pro léčebné použití

vydáno 16.03.2017

SÚKL informuje o aktuální situaci u léčebného konopí, pokud jde o jeho dostupnost a aktuální veřejnou zakázku.

Téma: Veřejné zakázky / Zdravotnictví

Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  30
ne  94

Hlasovalo 124 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz