Zákon o archivnictví z roku 2005 počítal s hlubším řízením archivů

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření vybraných veřejných archivů (viz. bod 1 níže) spadajících pod resort Ministerstva vnitra (MV) v letech 2016 až 2018. Kontroloři především prověřili, jak postupovala digitalizace archiválií a budování Národního digitálního archivu. V roce 2005 nabyl účinnosti zákon o archivnictví, a tak NKÚ zkoumal i to, zda se podle něj MV řídí a jakým způsobem pracuje na rozvoji archivnictví v České republice.

NKÚ zjistil, že tímto zákonem požadovanou koncepci rozvoje archivnictví vytvořilo Ministerstvo vnitra až v roce 2018, tedy 14 let poté, co už měla být hotová. Minimálně stejně dlouhou dobu resort také nestanovil konkrétní a měřitelné cíle, na kterých by se mělo v archivnictví pracovat. Například u digitalizace archiválií nebylo určeno, co se má digitalizovat, jak mají archivy postupovat, a chyběly i konkrétní termíny, podle kterých by se archivy řídily. V důsledku toho nemělo MV v době kontroly spolehlivý přehled o tom, jak digitalizace postupuje.

Chybějící koncepce a hlubší řízení ze strany MV ovlivnila i způsob, jakým jednotlivé archivy přistupovaly k digitalizaci archiválií. Důsledkem nejednotného přístupu je například to, že matriční údaje jsou uloženy na osmi různých webových portálech.

Z kontroly také vyplynulo, že u státních archivů se na digitalizaci podílely ve velké míře externí subjekty. Jen v případě pěti prověřovaných archivů se u čtyř z nich podílel na digitalizaci jeden externí subjekt, který v letech 2012 až 2018 vytvořil přes 80 procent veškerých vzniklých digitálních kopií – především matričních a pozemkových knih – výměnou za to, že si vždy jednu z kopií ponechal.
S digitalizací souvisí také budování Národního digitálního archivu, který má zajistit rychlý a jednoduchý přístup k digitálním záznamům. V roce 2004 na něm začal pracovat Národní archiv s tím, že podle původních plánů měl být digitální archiv připraven v roce 2008. Národní archiv ale projekt nedokončil ani v termínu prodlouženém do poloviny roku 2014. V roce 2016 spustil jeho novou podobu, která je založena na tzv. open source systému. Národní digitální archiv ale v době kontroly splňoval jen jeden z šesti zákonných požadavků – například kulturně vědecké instituce a další původci záznamů nemohli na dálku vkládat metadata a nefungovaly ani další požadované funkce.

NKÚ také zjistil, že čtvrtina z 86 objektů prověřovaných archivů nesplňovala podmínky pro ukládání archiválií.

Státní archivy hospodařily v roce 2018 s majetkem v hodnotě 3,2 miliardy korun a roční náklady na jejich činnost dosahovaly v letech 2015 až 2017 přibližně 854 milionů korun.

1] Národní archiv Praha, Moravský zemský archiv v Brně, Zemský archiv v Opavě, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Zámrsku.


06.02.2019 (autor Redakce)Související

Sportovní svazy vítají rekordní podporu pro reprezentace

vydáno 22.02.2019

Více než půl miliardy korun bylo do 20. února rozděleno sportovním svazům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy REPRE 2019. Peníze obdrželo 72 spolků, které zabezpečují přípravu naší sportovní reprezentace. Celková výše dotace je 720 milionů korun.

Téma: Ekonomika a finance / Vzdělávání

Reakce MPSV ČR na závěry kontroly NKÚ

vydáno 18.02.2019

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil kontrolní záměr týkající se rozdělování financí na sociální služby a plnění cílů, které si MPSV v sociálních službách stanovilo. Kontrola se zaměřila na roky 2015 až 2017. Z prověrky vyplývá, že v souvislosti s největším dotačním programem ministerstva práce a sociálních věcí nebylo...

Téma: Ekonomika a finance

Úroveň sociálních služeb mají zlepšit plánované změny MPSV. Drtivé většiny z nich se resortu nedaří dosáhnout

vydáno 18.02.2019

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na to, jak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v letech 2015 až 2017 rozdělovalo peníze na sociální služby a jak se resortu dařilo plnit cíle, které si v sociálních službách stanovil. Kontroloři v neposlední řadě porovnali také dotace u čtyř druhů pobytových sociálních...

Téma: Ekonomika a finance

Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  28
ne  144

Hlasovalo 172 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz