Zákon o archivnictví z roku 2005 počítal s hlubším řízením archivů

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření vybraných veřejných archivů (viz. bod 1 níže) spadajících pod resort Ministerstva vnitra (MV) v letech 2016 až 2018. Kontroloři především prověřili, jak postupovala digitalizace archiválií a budování Národního digitálního archivu. V roce 2005 nabyl účinnosti zákon o archivnictví, a tak NKÚ zkoumal i to, zda se podle něj MV řídí a jakým způsobem pracuje na rozvoji archivnictví v České republice.

NKÚ zjistil, že tímto zákonem požadovanou koncepci rozvoje archivnictví vytvořilo Ministerstvo vnitra až v roce 2018, tedy 14 let poté, co už měla být hotová. Minimálně stejně dlouhou dobu resort také nestanovil konkrétní a měřitelné cíle, na kterých by se mělo v archivnictví pracovat. Například u digitalizace archiválií nebylo určeno, co se má digitalizovat, jak mají archivy postupovat, a chyběly i konkrétní termíny, podle kterých by se archivy řídily. V důsledku toho nemělo MV v době kontroly spolehlivý přehled o tom, jak digitalizace postupuje.

Chybějící koncepce a hlubší řízení ze strany MV ovlivnila i způsob, jakým jednotlivé archivy přistupovaly k digitalizaci archiválií. Důsledkem nejednotného přístupu je například to, že matriční údaje jsou uloženy na osmi různých webových portálech.

Z kontroly také vyplynulo, že u státních archivů se na digitalizaci podílely ve velké míře externí subjekty. Jen v případě pěti prověřovaných archivů se u čtyř z nich podílel na digitalizaci jeden externí subjekt, který v letech 2012 až 2018 vytvořil přes 80 procent veškerých vzniklých digitálních kopií – především matričních a pozemkových knih – výměnou za to, že si vždy jednu z kopií ponechal.
S digitalizací souvisí také budování Národního digitálního archivu, který má zajistit rychlý a jednoduchý přístup k digitálním záznamům. V roce 2004 na něm začal pracovat Národní archiv s tím, že podle původních plánů měl být digitální archiv připraven v roce 2008. Národní archiv ale projekt nedokončil ani v termínu prodlouženém do poloviny roku 2014. V roce 2016 spustil jeho novou podobu, která je založena na tzv. open source systému. Národní digitální archiv ale v době kontroly splňoval jen jeden z šesti zákonných požadavků – například kulturně vědecké instituce a další původci záznamů nemohli na dálku vkládat metadata a nefungovaly ani další požadované funkce.

NKÚ také zjistil, že čtvrtina z 86 objektů prověřovaných archivů nesplňovala podmínky pro ukládání archiválií.

Státní archivy hospodařily v roce 2018 s majetkem v hodnotě 3,2 miliardy korun a roční náklady na jejich činnost dosahovaly v letech 2015 až 2017 přibližně 854 milionů korun.

1] Národní archiv Praha, Moravský zemský archiv v Brně, Zemský archiv v Opavě, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Zámrsku.


06.02.2019 (autor Redakce)Související

IROP má k dispozici v aktuální výzvě 2,5 miliardy na zateplení bytových domů

vydáno 18.04.2019

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou stále získat dotace na zateplování bytových domů. IROP (Integrovaný regionální operační program), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, má v aktuální výzvě pro příjemce připraveno zhruba 2,5 miliardy korun na energetické úspory....

Téma: Ekonomika a finance

Program Výstavba dostal od vlády zelenou

vydáno 16.04.2019

Dne 15. dubna na jednání vláda odsouhlasila nový dotačně-úvěrový program Výstavba, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Program přispěje ke zvyšování dostupnosti bydlení. V dalších letech by se tak ročně mohlo v obcích postavit až dva tisíce sociálních a dostupných bytů. Státní fond rozvoje bydlení...

Téma: Bydlení / Ekonomika a finance

Národní dotace do živočišné výroby dlouhodobě rostou

vydáno 16.04.2019

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil dotace na podporu živočišné výroby rozdělované v letech 2014 až 2017. Prostředky na tyto dotace ze státního rozpočtu i z fondů EU rozděluje a spravuje Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF). ČR patří k zemím EU, které živočišnou výrobu výrazně...

Téma: Ekonomika a finance / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz