Žádosti o národní dotace lze podávat i během ledna a února

V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy. Ukončení možnosti podávání přihlášek se však rychle blíží.

U většiny programů lze podávat žádosti do konce února 2019. Je ovšem nutné u každého programu věnovat pozornost datu ukončení výzvy (viz tabulka níže). Například výzva na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách končí 28. 2. 2019. Na demolice je připraveno 100 milionů korun, přičemž na nový program Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 346  milionů korun. V něm mohou obce i kraje žádat o podporu na regeneraci území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce. Ukončení přijmu žádostí je u brownfieldů stanoveno na 31. května 2019 vzhledem k tomu, že většinou půjde o složitější projekty.
 
Pro obce a kraje postižené živelní pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 připravilo 50 milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.
 
Většina výzev na podporu rozvoje obcí a měst bude ukončena 28. 2. 2019. Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo i s mnoha novinkami. Obce do tisíce obyvatel nyní mohou například žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Obce do deseti tisíc obyvatel mohou také žádat o podporu obnovy místních komunikací, obce do tří tisíc obyvatel pak navíc i o podporu obnovy sportovní infrastruktury, na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů, na podporu dostupnosti služeb a na podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, dětská hřiště apod.
 
Na začátku února končí možnost podávání žádostí na dotace pro Bytové domy bez bariér, pro které je připravena částka 190 milionů korun. Na dotační titul Pečovatelský byt bude uvolněno 150 milionů korun. 120 milionů korun je přichystáno na výstavbu nájemních bytových domů v rámci dotačního titulu Komunitní dům seniorů. 40 milionů korun pak poputuje na podporu Technické infrastruktury.
 
Program Bezbariérové obce bude ukončen 28. 2. 2019. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo na distribuci euroklíčů. Na projekty má ministerstvo nachystáno 15 milionů korun.
 
Podrobný přehled všech národních dotací naleznete zde
 

Datum ukončení
Program
31. 1. 2019
Územní plán
1. 2. 2019
Pečovatelský byt; Komunitní dům seniorů
5. 2. 2019
Technická infrastruktura; Bytové domy bez bariér
7. 2. 2019
Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou; Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
15. 2. 2019
Architektonické a urbanistické soutěže obcí; všechny programy Podpory cestovního ruchu v regionech
28. 2. 2019
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů; Euroklíč; Podpora obnovy místních komunikací; Podpora obnovy sportovní infrastruktury; podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury; Podpora vítězů soutěže Vesnice roku; Rekonstrukce a přestavba veřejných budov; Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů; Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku; Podpora dostupnosti služeb; Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí; Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách; Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
31. 5. 2019
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití; Studie využití vládou doporučených brownfieldů

Téma: Samospráva a regiony, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, Obrázek: Wikimedia
11.01.2019 (autor Redakce)Související

Stavební úřady v obcích mohou získat peníze na výkony rozhodnutí

vydáno 15.03.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z nového pilotního programu s názvem Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů pro rok 2019. Stavební úřady díky ní mohou získat peníze na zajištění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací či na vyklizení...

Téma: Samospráva a regiony

IROP získal dalších 5,2 miliard, které rozdělí na projekty regionů

vydáno 13.03.2019

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, získal dodatečných 5,2 miliardy korun, které poputují k náhradním projektům vybraných výzev. Navíc bude v květnu 2019 vyhlášena nová výzva na nízkoemisní vozidla ve třech uhelných regionech.

Téma: Ekonomika a finance / Samospráva a regiony

Vykazování údajů o odpadech bude pro obce jednodušší

vydáno 04.03.2019

Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad v roce 2019 významně omezí administrativní zátěž obcí při vykazování údajů o odpadech. Obce v současnosti zasílají údaje jak ministerstvu, podle zákona o odpadech, tak i ČSÚ podle vyhlášky o programu statistických zjišťování. Uleví se tak 60 % z nich.

Téma: Samospráva a regiony / Životní prostředí

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  150
ano, třídím všechen odpad  331
ne, odpad netřídím  52

Hlasovalo 533 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz