Žádosti na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

Zájemci o mimořádnou podporu pro producenty v zemědělských odvětvích si o ni mohou žádat od 20. června. Příjem žádostí končí 30. června 2022.

Podpora je určena zemědělcům, kteří jsou nejvíce zasaženi narušením trhu a kteří se podílejí na zajištění potravin pro naše obyvatele. Na zmírnění negativních dopadů způsobených nárůstem cen vstupů, jako jsou zvyšující se ceny energií, krmiv a pohonných hmot, zemědělci dostanou celkem ze státního i evropského rozpočtu více než 831 milionů korun.

Mimořádná podpora bude poskytována:

  • na chov prasnic
  • na chov kuřat chovaných na maso
  • na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí
  • pro pěstitele jablek
  • pro pěstitele konzumních brambor
 
Výši sazby Státní zemědělský intervenční fond zveřejní do 15. 8. 2022. Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022.

Příručku pro žadatele a další důležité informace naleznete na stránkách SZIF.

Téma: Zemědělství, Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Obrázek: Pixabay
23.06.2022 (autor Redakce)Související

Ministerstvo zemědělství - Zalesnění v loňském roce

vydáno 21.06.2022

Loni vysázeli lesníci rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88 milionů sazenic. Zalesněná plocha dosahovala 49 791 hektarů, tedy o 9,5 tisíc hektarů více než v roce 2020.

Téma: Zemědělství

PGRLF - Program Investiční úvěry Lesnictví

vydáno 10.06.2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví, které se spustí ve středu 13. července 2022 v 9.00 hod.

Téma: Ekonomika a finance / Podnikání / Zemědělství

Portál eAgri, ani Portál farmáře nebudou v provozu od 1. 7. do 10. 7. 2022

vydáno 02.06.2022

Vážení uživatelé, od 1. července od 16 hodin do 10. července 2022 do 23 hodin dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací Ministerstva zemědělství z důvodu nutné aktualizace.

Téma: Podnikání / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz