Za uplynulé tři roky zprostředkoval ÚP ČR práci více než 1,1 mil. lidí

Celkem 1 131 751 uchazečů o zaměstnání získalo v předchozích třech letech zaměstnání díky zprostředkovatelským službám Úřadu práce ČR. Jen v roce 2018 se jednalo o 325 tisíc lidí, z toho nejvíce umístěných nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský kraj. Uchazeči nacházeli uplatnění nejčastěji jako pomocní pracovníci ve výrobě.

V roce 2016 umístil ÚP ČR na pracovním trhu celkem 418 811 uchazečů o zaměstnání, o rok později to bylo 387 820 osob a v průběhu loňského roku pak 325 120 nezaměstnaných. Absolutní počet v meziročním srovnání sice klesá, ale vzhledem k tomu, že celkově klesá i počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, jsou data srovnatelná.

Mezi regiony, ve kterých je nejvyšší počet lidí, kteří v roce 2018 získali díky zprostředkovatelské práci ÚP ČR práci, patří Moravskoslezský (43 744 osob), Jihomoravský (41 261) a Středočeský (36 387) kraj. Nejčastější profesí pak byli pomocní pracovníci ve výrobě (23 993 uchazečů), provozovatelé prodejen, prodavači a pracovníci v prodejnách (17 935), všeobecní administrativní pracovníci (10 037) nebo uklízeči (9 763). V průměru byli takto umístění uchazeči v evidenci ÚP ČR celkem 274 dní.

„V rámci zprostředkování zaměstnání věnuje Úřad práce ČR skupinám uchazečům o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, zvýšenou péči. V tomto ohledu hraje důležitou roli efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Jen loni „předali“ specialisté z útvarů hmotné nouze kolegům na zprostředkování přes 23 tisíc společných klientů. Více než polovina z nich díky individuálnímu přístupu ze strany úřadu následně získala práci,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Zprostředkovat práci nezaměstnaným se daří též díky klíčové aktivitě Úřadu práce ČR, kterou je monitoring pracovního trhu. Jeho cílem je mimo jiné získat takové informace o volných pracovních místech a pracovních podmínkách, aby na jejich základě mohl ÚP ČR zprostředkovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje.

„Úřad práce ČR intenzívně komunikuje a spolupracuje se zaměstnavateli v rámci všech kontaktních pracovišť v jednotlivých krajích ČR. Jen v průběhu loňského roku zrealizovali naši specialisté celkem 18 178 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů a uskutečnili s nimi více než 5 tisícovek informačních kontaktů. ÚP ČR uspořádal pro zaměstnavatele v celé republice 4 194 předvýběrových a 2 630 výběrových řízení, 116 veletrhů vzdělávání a pracovních příležitostí a na jednotlivých kontaktních pracovištích ÚP ČR proběhlo 310 seminářů určených zaměstnavatelům,“ vypočítává ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Každý rok Úřad práce ČR také monitoruje situaci na regionálních trzích práce, a to v rámci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli. Tímto způsobem jich loni oslovil téměř 40 tisíc. Celkový počet všech přímých kontaktů se zaměstnavateli pak činil 68 721.

„Dalšími aktivitami, které usnadňují uchazečům zprostředkování zaměstnání, jsou exkurze zástupců Úřadu práce ČR přímo u zaměstnavatelů. Naši zaměstnanci tak mohou klientům předat podrobné informace o konkrétní pozici či pracovním prostředí. Uchazeči pak mají následně mnohem přesnější představu o výkonu práce a pracovních podmínkách,“ doplňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Brně Josef Bürger.

V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni vzdělání, popř. neaktuální kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem ÚP ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence. Díky individuální práci s klienty se v současné době daří umisťovat na trh práce dříve hůře uplatnitelné uchazeče o zaměstnání.

„Tak například je zařazujeme do poradenských programů a vhodných projektových aktivit. Za snížením podílu dlouhodobě nezaměstnaných pak stojí především nadstandardní proaktivní komunikace ze strany ÚP ČR se zaměstnavateli v regionech nebo cíleně nabízené rekvalifikace, jejichž složení a obsah odpovídají potřebám zaměstnavatelů,“ přibližuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

„Naším prvořadým posláním je včasné a kvalitní zprostředkování zaměstnání. Toho docilujeme intenzivní komunikací se zaměstnavateli, efektivní prací s uchazeči o zaměstnání a účelnou realizací nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti doplněnou projekty určenými nejvíce znevýhodněným uchazečům, zejména těm s kumulovanými hendikepy,“ uzavírá ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Renata Malichová.


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: Pixabay
06.03.2019 (autor Redakce)Související

Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR - Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů

vydáno 14.03.2019

MPSV představuje aktuálně vydanou studii, která vznikla v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“.

Téma: Zaměstnanost

Podpora podnikového vzdělávání: MPSV dá zaměstnavatelům přes 1,4 miliardy

vydáno 14.03.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásí dne 15. 3. 2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Firmy z celé České republiky mohou po dobu dvou měsíců podávat žádosti o podporu, a přidat se tak k více než 1 100 podnikům, které dotaci získaly před třemi lety.

Téma: Zaměstnanost

Nezaměstnanost v únoru klesla na 3,2 %

vydáno 12.03.2019

K 28. 2. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 241 417 uchazečů o zaměstnání. To je o 3 640 méně než v lednu a o 39 482 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší únorovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez práce 206 658 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 219 169 dosažitelných uchazečů....

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  143
ano, třídím všechen odpad  302
ne, odpad netřídím  50

Hlasovalo 495 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz