Za šest měsíců poskytl ÚP ČR na podporu zaměstnávání OZP přes 2 mld. Kč

Ke konci června 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 58 552 osob se zdravotním postižením (OZP), tedy 13 % z celkového počtu uchazečů. Na podporu jejich zaměstnávání poskytl během šesti měsíců letošního roku celkem 2, 089 mld. Kč.

V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením. Ne každému z nich se ale podaří najít vhodnou práci.

„V zaměstnávání osob se zdravotním postižením bychom si měli vzít příklad z praxe ve vyspělých státech. Tito lidé rozhodně nemusí být pro firmy přítěží, ale naopak přínosem,“ upozorňuje zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Často stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho „zdravý“ kolega,“ doplňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generální ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Kvůli zažitým stereotypům a předsudkům řada těch, kteří už nějakou diagnózu mají, ji raději vůbec nepřiznají. V opačném případě se totiž znatelně snižuje jejich šance na získání práce. I proto se stát snaží zaměstnavatele motivovat. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem.

Příspěvek na zřízení CHPM

Je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. Podmínkou je, že takové místo musí být obsazeno minimálně tři roky. Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou či o osobu v 1. nebo 2. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat maximálně ve výši 8násobku (201 432 Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve 3. stupni, maximálně ve výši 12násobku (302 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa činit 10násobek (251 790 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek (352 506 Kč) uvedené průměrné mzdy. Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil od ledna do června 2015 v rámci této agendy, činila 22 317 681 Kč (v roce 2014 to bylo za stejné období 28 022 685 Kč).

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

ÚP ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Dohodu o poskytnutí příspěvku může se zaměstnavatelem nebo OSVČ uzavřít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy firma takové místo vymezila nebo zřídila a následně obsadila. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč. Během šesti měsíců letošního roku vyplatil Úřad práce ČR zaměstnavatelům touto cestou celkem 2 146 828 Kč (v roce 2014 pak 2 521 224 Kč).

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP a OZZ na CHPM

Jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a zároveň splňuje podmínku, že tito zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech, může si požádat o refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech mohou požádat o poskytnutí příspěvku i na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (OZZ).
Maximální výše příspěvku na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, činí 5 000 Kč měsíčně. Na zaměstnance, který je uznán v 1. – 3. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat příspěvek až do výše 8 000 Kč měsíčně. Po 12 měsících ode dne vymezení CHPM nebo ode dne obsazení zřízeného CHPM může zaměstnavatel uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou, nebo o 2 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu v 1. – 3. stupni invalidity. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Od ledna do června 2015 poskytl stát zaměstnavatelům v rámci této agendy 2 058 620 080 Kč (ve stejném období 2014 to bylo 1 930 715 265 Kč).

K 30. 6. 2015 podpořil Úřad práce ČR 1 713 CHPM pro OZP (z toho 44 jich vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené pomocným dělníkům, řemeslníkům, v osobních a úklidových službách, prodeji a ostraze, ve stavebnictví, místa pro řidiče, kuchaře, číšníky a servírky, skladníky, svářeče, operátory call centra apod. Na dalších 101 chráněných pracovních míst poskytl příspěvek na jejich provoz.

Sleva na dani

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity pak 60 tis. Kč ročně.
ÚP ČR podporuje zaměstnávání OZP nejen finančními příspěvky, ale také v rámci poradenství, rekvalifikací, pracovní rehabilitace, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i prostřednictvím regionálních individuálních projektů zaměřených právě na tuto skupinu uchazečů. V současné době běží v ČR dva takové programy.

Program aktivizace II v Královéhradeckém kraji

Program je zaměřen na podporu aktivního zapojení OZP na otevřeném trhu práce. Jeho podstatou je důsledný individuální přístup ke každému klientovi. Celkem může do projektu vstoupit 180 uchazečů, kteří absolvují během 5 – 6 týdnů motivační program. Ti, kteří úspěšně projdou, pak budou mít možnost nastoupit do rekvalifikačního kurzu, pracovní rehabilitace či do podporovaného zaměstnání. Projekt běží od 1. 1. 2013 a potrvá do 31. 10. 2015. Celkový rozpočet je 14 750 620 Kč.

10 pro život

Projekt realizuje ÚP ČR na území celého Moravskoslezského kraje. Vstoupit do něj může celkem 180 zájemců. V jeho rámci nabízí Úřad práce ČR klientům celou škálu aktivit - od motivačních, školících a poradenských až ke zprostředkování zaměstnání a podpoře pracovních míst. Základním principem je snaha zvýšit teoretické i praktické dovedností jednotlivce a zároveň motivovat zaměstnavatele k přijetí OZP do pracovního poměru. Doba realizace projektu je od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2015. Celkový rozpočet činí 21 696 145 Kč.


Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR


Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Logo: mpsv.cz
21.07.2015 (autor Redakce)Související

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

ÚP ČR nabídne na Veletrhu práce v Jihlavě rady i pomoc

vydáno 11.10.2017

Ve čtvrtek 12. října 2017 proběhne v Dělnickém domě v Jihlavě (Žižkova 1696/15) mezi 9.00 – 16.00 hodinou Veletrh práce. Více než dvacítka firem nabídne zájemcům volná místa v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v elektrotechnice, dopravě, ve výrobě nebo v administrativě. Na své si přijdou i ti, kteří chtějí...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  469
ne  69
nevím  29

Hlasovalo 567 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz