Na území ČR ubylo rysů, důvodem trofejní lov

K tématu velmi pozvolného návratu velkých šelem do české přírody dnes na Ministerstvu životního prostředí proběhlo “Setkání s rysem”. Ministr Richard Brabec spolu s experty na ochranu přírody zhodnotili situaci života velkých šelem u nás, jejich přínos pro stabilitu v přírodě i programy péče o ně a zdůraznili nastartování užší spolupráce Policie ČR a orgány ochrany přírody v regionech jejich výskytu. Tiskovou konferenci doprovodila výstava ze snímků z fotopastí “V soukromí divočiny” Správy Národního paku Šumava, která bude k vidění v srpnu v novém zoocentru na Kvildě na Prachaticku, a především přítomnost mláděte rysa. To se v posledním půlroce stalo hvězdou osvětové kampaně zástupců kladenského Zooparku Zájezd s názvem „Setkání s rysem“.

„K velkým šelmám v ČR máme za poslední dobu dvě zajímavé informace – jednu dobrou, druhou alarmující. Fotopasti na Kokořínsku odhalily smečku vlků, která zde žije, což je pro tuto oblast z pohledu výskytu vlka u nás úplná novinka. Na druhou stranu v případě rysa ostrovida dochází k dramatickému snížení početnosti. Velikost populace rysa dosáhla v letech 1996–98 svého novodobého maxima 100–150 jedinců. Od té doby dochází k poklesu, především kvůli nelegálnímu lovu. K dnešnímu datu se počet rysů na území ČR odhaduje maximálně na 60–80 jedinců. To je zhruba o polovinu méně, a to i přesto, že jen za poslední čtyři roky se do péče a monitoringu velkých šelem investovalo zhruba 86 milionů. I přes zákonnou ochranu a podporu opatření k ochraně rysa však dochází k jeho nelegálnímu lovu a snižování stavu populace, proto jsme zahájili užší spolupráci s Policií ČR v regionech jeho výskytu,“ informuje ministr Brabec.

Rys a další velké šelmy byly, jsou a doufejme i budou přirozenou součástí lesních ekosystémů. Sehrávají zde významnou úlohu a v místech svého výskytu přispívají k obnovení rovnováhy přírodních procesů, zejména z hlediska stavů spárkaté zvěře a souvisejících problémů v oblasti obnovy lesních porostů. „MŽP je garantem ochrany velkých šelem i naplňování mezinárodních a evropských závazků, které k jejich ochraně vybízejí. Všechny naše 3 velké šelmy (jmenovitě rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý) jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů a hlavní území jejich výskytu jsou chráněna jako součást soustavy Natura 2000,” doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

MŽP zároveň vytváří podmínky pro podporu opatření k jejich ochraně v rámci dotačních titulů ve své působnosti (včetně Operačního programu Životní prostředí) a samo nebo prostřednictvím svých resortních organizací (AOPK ČR a správ národních parků) se aktivně podílí na realizaci řady projektů na ochranu a monitoring velkých šelem (např. projekt TransLynx). Do dubna 2016 by rovněž z dotační podpory měl být připraven první komplexní Program péče o velké šelmy. Podporu ochrany velkých šelem umožňuje Evropská komise také v programu LIFE pro životní prostředí a klima. Pro léta 2014–2017 je na přírodu a biologickou rozmanitost a osvětu alokováno asi 21 mld. korun, což představuje 50 % z celého rozpočtu pro podprogram Životní prostředí. Nová výzva tohoto programu bude Evropskou komisí vyhlášena k 1. červnu 2015.

Kromě nelegálního lovu ovlivňují život populace rysa u nás další faktory. Jak doplňuje vedoucí oddělení druhové ochrany MŽP Jan Šíma: „Nutné je také řešit stav naší krajiny z hlediska zachování její prostupnosti pro živočichy. Potřebný je proto zájem veřejnosti a její podpora návratu i trvalé přítomnosti šelem v naší přírodě. Je nezbytné hledat způsoby vzájemného soužití, které je i v podmínkách ČR při dobré vůli možné. Všechny naše populace velkých šelem přesahují hranice ČR, proto je nezbytná také spolupráce s okolními státy.”


Velké šelmy a jejich přítomnost v naší krajině přinášejí někdy rozporuplné reakce. Osvětová činnost v podobě informování veřejnosti o jejich úloze v krajině, potřebě jejich ochrany i případných rizicích je proto klíčová. Mimo jiné k ní patří i soukromá aktivita „Setkání s rysem“ zástupců Zooparku Zájezd, která vyvolala velkou odezvu u široké veřejnosti. „Z vlastních prostředků financujeme osvětové interaktivní přednášky o životě rysů v ČR za účasti kotěte Blondýna, které bylo vychováno člověkem. Přednášky směřujeme především do regionů, ve kterých má rys vhodné podmínky k životu. V tuto chvíli se jich zúčastnilo více než 7 500 posluchačů, díky médiím se o našich aktivitách dozvědělo dalších více než 2,5 milionu lidí z několika zemí Evropy,“ uzavírá koordinátor projektu Jiří Beneš.

Užitečné odkazy:

K problematice ochrany velkých šelem na této internetové adrese: http://www.selmy.cz/

Setkání s rysem na této internetové adrese: https://www.facebook.com/meetlynx?fref=ts

Projekt TransLynx (mapa se snímky z fotopastí) na této internetové adrese: http://mapa.selmy.cz/translynx/

Stránky Evropské komise k šelmám na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm


Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP


Téma: Životní prostředí, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Obrázek: ec.europa.eu
07.05.2015 (autor Redakce)Související

Nové dotační výzvy: O DČOV byl obrovský zájem, MŽP dá dvojnásobný objem peněz

vydáno 16.10.2017

Oblíbené dotace na domovní čistírny odpadních vod se vrací. Po úspěchu předchozí výzvy uvolňuje Ministerstvo životního prostředí na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domácích čistíren dvojnásobnou částku, celkem 200 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dalších 50 milionů nabídne na...

Téma: Životní prostředí

Odstartovala šestá družice Sentinel

vydáno 16.10.2017

Již šestá družice z evropského programu pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti s názvem Copernicus odstartovala dnes z ruského kosmodromu Pleseck na oběžnou dráhu Země, aby poskytla data o kvalitě ovzduší. Díky tomuto programu může Evropa i celý svět od roku 2014 bezplatně a na principu plně otevřených...

Téma: Životní prostředí

OPŽP 2014-2020: Startují poslední výzvy v tomto roce

vydáno 03.10.2017

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy k podávání žádostí o dotace z EU fondů. Miliarda korun je nachystána pro města a obce na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a na protipovodňovou ochranu, finanční pomoc směřuje i na sanaci kontaminovaných...

Téma: Samospráva a regiony / Životní prostředí

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  469
ne  69
nevím  29

Hlasovalo 567 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz