Na území ČR ubylo rysů, důvodem trofejní lov

K tématu velmi pozvolného návratu velkých šelem do české přírody dnes na Ministerstvu životního prostředí proběhlo “Setkání s rysem”. Ministr Richard Brabec spolu s experty na ochranu přírody zhodnotili situaci života velkých šelem u nás, jejich přínos pro stabilitu v přírodě i programy péče o ně a zdůraznili nastartování užší spolupráce Policie ČR a orgány ochrany přírody v regionech jejich výskytu. Tiskovou konferenci doprovodila výstava ze snímků z fotopastí “V soukromí divočiny” Správy Národního paku Šumava, která bude k vidění v srpnu v novém zoocentru na Kvildě na Prachaticku, a především přítomnost mláděte rysa. To se v posledním půlroce stalo hvězdou osvětové kampaně zástupců kladenského Zooparku Zájezd s názvem „Setkání s rysem“.

„K velkým šelmám v ČR máme za poslední dobu dvě zajímavé informace – jednu dobrou, druhou alarmující. Fotopasti na Kokořínsku odhalily smečku vlků, která zde žije, což je pro tuto oblast z pohledu výskytu vlka u nás úplná novinka. Na druhou stranu v případě rysa ostrovida dochází k dramatickému snížení početnosti. Velikost populace rysa dosáhla v letech 1996–98 svého novodobého maxima 100–150 jedinců. Od té doby dochází k poklesu, především kvůli nelegálnímu lovu. K dnešnímu datu se počet rysů na území ČR odhaduje maximálně na 60–80 jedinců. To je zhruba o polovinu méně, a to i přesto, že jen za poslední čtyři roky se do péče a monitoringu velkých šelem investovalo zhruba 86 milionů. I přes zákonnou ochranu a podporu opatření k ochraně rysa však dochází k jeho nelegálnímu lovu a snižování stavu populace, proto jsme zahájili užší spolupráci s Policií ČR v regionech jeho výskytu,“ informuje ministr Brabec.

Rys a další velké šelmy byly, jsou a doufejme i budou přirozenou součástí lesních ekosystémů. Sehrávají zde významnou úlohu a v místech svého výskytu přispívají k obnovení rovnováhy přírodních procesů, zejména z hlediska stavů spárkaté zvěře a souvisejících problémů v oblasti obnovy lesních porostů. „MŽP je garantem ochrany velkých šelem i naplňování mezinárodních a evropských závazků, které k jejich ochraně vybízejí. Všechny naše 3 velké šelmy (jmenovitě rys ostrovid, vlk obecný a medvěd hnědý) jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů a hlavní území jejich výskytu jsou chráněna jako součást soustavy Natura 2000,” doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

MŽP zároveň vytváří podmínky pro podporu opatření k jejich ochraně v rámci dotačních titulů ve své působnosti (včetně Operačního programu Životní prostředí) a samo nebo prostřednictvím svých resortních organizací (AOPK ČR a správ národních parků) se aktivně podílí na realizaci řady projektů na ochranu a monitoring velkých šelem (např. projekt TransLynx). Do dubna 2016 by rovněž z dotační podpory měl být připraven první komplexní Program péče o velké šelmy. Podporu ochrany velkých šelem umožňuje Evropská komise také v programu LIFE pro životní prostředí a klima. Pro léta 2014–2017 je na přírodu a biologickou rozmanitost a osvětu alokováno asi 21 mld. korun, což představuje 50 % z celého rozpočtu pro podprogram Životní prostředí. Nová výzva tohoto programu bude Evropskou komisí vyhlášena k 1. červnu 2015.

Kromě nelegálního lovu ovlivňují život populace rysa u nás další faktory. Jak doplňuje vedoucí oddělení druhové ochrany MŽP Jan Šíma: „Nutné je také řešit stav naší krajiny z hlediska zachování její prostupnosti pro živočichy. Potřebný je proto zájem veřejnosti a její podpora návratu i trvalé přítomnosti šelem v naší přírodě. Je nezbytné hledat způsoby vzájemného soužití, které je i v podmínkách ČR při dobré vůli možné. Všechny naše populace velkých šelem přesahují hranice ČR, proto je nezbytná také spolupráce s okolními státy.”


Velké šelmy a jejich přítomnost v naší krajině přinášejí někdy rozporuplné reakce. Osvětová činnost v podobě informování veřejnosti o jejich úloze v krajině, potřebě jejich ochrany i případných rizicích je proto klíčová. Mimo jiné k ní patří i soukromá aktivita „Setkání s rysem“ zástupců Zooparku Zájezd, která vyvolala velkou odezvu u široké veřejnosti. „Z vlastních prostředků financujeme osvětové interaktivní přednášky o životě rysů v ČR za účasti kotěte Blondýna, které bylo vychováno člověkem. Přednášky směřujeme především do regionů, ve kterých má rys vhodné podmínky k životu. V tuto chvíli se jich zúčastnilo více než 7 500 posluchačů, díky médiím se o našich aktivitách dozvědělo dalších více než 2,5 milionu lidí z několika zemí Evropy,“ uzavírá koordinátor projektu Jiří Beneš.

Užitečné odkazy:

K problematice ochrany velkých šelem na této internetové adrese: http://www.selmy.cz/

Setkání s rysem na této internetové adrese: https://www.facebook.com/meetlynx?fref=ts

Projekt TransLynx (mapa se snímky z fotopastí) na této internetové adrese: http://mapa.selmy.cz/translynx/

Stránky Evropské komise k šelmám na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/conservation_status.htm


Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP


Téma: Životní prostředí, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, Obrázek: ec.europa.eu
07.05.2015 (autor Redakce)Související

Rok 2016 byl pro české projekty v programu LIFE rekordní

vydáno 24.04.2017

Program LIFE již čtvrt století poskytuje podporu projektům v oblasti životního prostředí a klimatu v Evropské unii. Od roku 1992 bylo v EU zrealizováno více než 4 600 projektů za 5 miliard eur. V České republice bylo v programu LIFE od roku 2004 , kdy jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů, které mají pozitivní...

Téma: Životní prostředí

ČIŽP - vloni 15 900 kontrol, pokuty za více než 130 milionů

vydáno 20.04.2017

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 15 883 kontrol, což je o více než 200 než v roce 2015 (15 677) a uložila 2887 pokut (o 54 méně než v roce 2015) v celkové výši 130 717 343 korun. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2016 v průměru 40 kontrol. Nejvíce narostl počet kontrol v oblasti ochrany...

Téma: Životní prostředí

MPO řeší starou ekologickou zátěž v Kladně

vydáno 20.04.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží zabránit škodě spojené s výraznými ekologickými a finančními dopady. Vláda schválila navýšení finanční částky alokované na řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

Téma: Životní prostředí

Anketa

Domníváte se, že je vhodné soužití dvou a více generací v jedné domácnosti?

ano  2
ne  2

Hlasovalo 4 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz