Vzácný tetřívek obecný je v Jizerských horách (ještě) doma

V Jizerských horách se začnou objevovat nové žluté cedulky připomínající svým designem australské dopravní značky. Bude je zde instalovat Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory společně s Lesy České republiky na místech, kde chce požádat návštěvníky hor o spolupráci v ochraně silně ohroženého ptačího druhu tetřívka obecného.

„V terénu na rozcestníky umístíme informační tabule vybízející, aby se návštěvníci hor drželi jen na turistických cestách a nedělali hluk, který by tetřívky rušil. Zejména v zimě může totiž vyplašení pro tyto ptáky znamenat fatální následky,“ vysvětluje vedoucí Správy CHKO Jizerské hory Tomáš Korytář. „Cedule jsou součástí naší informační kampaně pro rok 2019 Tetřívek obecný – v Jizerkách jsem (ještě) doma. Spolu s Krkonošským národním parkem chceme veřejnosti představit problematiku ochrany tohoto u nás mizejícího druhu.“  Markéta Kavková, specialistka ochrany přírody na Krajském ředitelství Lesů ČR v Liberci a současně spoluautorka realizovaného projektu na podporu tetřívka k tomu dodává: „Mimořádně skromný a otužilý tetřívek je schopen na pupenech kosodřeviny, letorostech borůvky a jehličí smrku úspěšně přežít dlouhou jizerskohorskou zimu. K tomu nepotřebuje žádnou aktivní pomoc člověka, pouze jeho ohleduplnost a respekt“.

Propojení s Krkonošemi není náhodné. Pro přežití tetřívků v Jizerských horách je důležité udržet výměnu genetické informace s jedinci z Krkonoš. Krkonošsko-jizerskohorská populace tetřívka je vedle krušnohorské poslední ještě relativně početnější, na níž závisí přežití druhu v celé ČR. Ze sčítání tokajících samců však vyplývá, že i tady se počty těchto ptáků snižují.  V Jizerských horách zbývá posledních 30 kohoutů a hrozí, že při stávajícím trendu do dvaceti let v našich severních horách tetřívek vyhyne.

Nejvyšší početnosti dosahovala tetřívčí populace v Jizerkách na počátku devadesátých let minulého století, kdy pro ni rozsáhlá bezlesí po imisní kalamitě a malá návštěvnost hor představovala ideální podmínky. Pro záchranu tetřívků je klíčové právě vhodné prostředí. Vyhovuje jim mozaika přirozených i umělých bezlesí, rašelinišť a lesních porostů různého stáří. „Změnu přírodních podmínek se v posledních letech snažíme ve prospěch tetřívka řešit s kolegy lesníky z Lesů ČR. Na více než čtyřiceti hektarech lesníci vytvořili tetřívčí centra, speciální plochy s velmi řídkým porostem stromů, vhodné k toku i hnízdění, “ představuje zásadní kroky na ochranu tetřívka Jiří Hušek, ředitel libereckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  „Podstatným viníkem rychlého úbytku tetřívků je i rušení lidmi, chceme se proto nyní zaměřit na spolupráci s veřejností. K omezení vlivu extrémní návštěvnosti náhorní plošiny, kde dnes není potřebný klid v zimě, v létě, ve dne ani v noci, budeme potřebovat spolupráci nejen lesních hospodářů, ale především všech rozumných návštěvníků.“ V roce 2019 budou pro místní obyvatele i návštěvníky Jizerských hor připraveny přednášky, informační a propagační materiály i informační tabule přímo v terénu, kde se veřejnost dozví, jak může s ochranou tetřívka pomoci.

A pomoci může opravdu každý, už jen pochopením životních potřeb tetřívků a respektováním základních pravidel chování. Lokalitami tetřívků bychom měli procházet s maximálním respektem – nehlučet a nevstupovat mimo značené cesty a svého psa mít na vodítku. V zimě je obzvlášť důležité nerušit tetřívky, kteří nespí, ale snaží se pod sněhem přežít s minimálním výdejem energie a každé vyplašení pro ně může být fatální. Na jaře zase vážně ohrožují rozmnožování tetřívků návštěvníci a fotografové. Většinou za tím není zlý úmysl, ale jen nevědomost. „Musíme návštěvníkům Jizerských hor srozumitelně vysvětlit, že bez jejich spoluúčasti nemá jizerský a krkonošský tetřívek šanci přežít, a domluvit se s nimi na některých nezbytných omezeních v nejcitlivějších lokalitách a časech. Jsem přesvědčený, že se nám to podaří“, uzavírá optimisticky Jiří Hušek.

Přiložené soubory


Téma: Životní prostředí, Zdroj: Lesy ČR, Obrázek: Pixabay
05.02.2019 (autor Redakce)Související

Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha

vydáno 08.02.2019

Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným...

Téma: Životní prostředí

MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů. Mezi tři kraje rozdělí 740 milionů korun

vydáno 07.02.2019

Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově jednodušší. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Půjčka bude...

Téma: Ekonomika a finance / Životní prostředí

Reakce MŽP na výsledky kontroly NKÚ prostředků přidělovaných na zlepšení kvality ovzduší v 2015 - 2017

vydáno 29.01.2019

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil zprávu z kontrolní akce zaměřené na peněžní prostředky určené pro podporu zlepšování kvality ovzduší. Tu Ministerstvo životního prostředí považuje za svou setrvalou prioritu. Zjištění uvedená v nálezu NKÚ proto použije MŽP k dalšímu zlepšení nastavených opatření a zavádění nových....

Téma: Životní prostředí

Anketa

Dostal(a) jste v roce 2018 body za spáchání přestupku?

ano  28
ne  144

Hlasovalo 172 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz