Výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu

Odstartovala výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a v podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C). Program péče o krajinu úspěšně funguje již šestadvacet let. Slouží především k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, zajišťuje management cenných přírodních lokalit a podporuje až stoprocentně hrazená opatření na tvorbu a obnovu biotopů v krajině. Program pomáhá i v trvalé či dočasné péči o zraněné a handicapované živočichy i jejich návratu do přírody.

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba. V letošním roce se výzva zaměřuje pouze na podporu oblastí podpory B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a B.2 Péče o krajinné prvky. Z těchto financí se až stoprocentně (výše vynaložených způsobilých nákladů na realizaci) dotují opatření menšího rozsahu do výše celkových nákladů 250 000 Kč.

Žadatelem v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C) může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu prostřednictvím sítě akreditovaných záchranných stanic (podle § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) na celém území ČR. Celková alokace pro rok 2022 je 20 milionů korun. Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů.¨

Žádosti je možné podávat od 1.5.2022 do 30. 5. 2022 na místně příslušném regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Formulář žádosti pro podání v rámci výzvy PPK B je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí ČR (formulář žádosti se otevře po kliknutí). Formulář žádosti pro podání výzvy v rámci PPK C je přílohou výzvy.

Znění aktuální výzvy včetně všech dokumentů je k dispozici na stránkách zde.

V roce 2021 se podpořilo pomocí PPK celkem 852 projektů, na které bylo připraveno 60 mil. Kč. Jednalo se například o projekty zakládající nové krajinné prvky (tůně, mokřady, výsadby, remízy apod.) nebo realizace péče o cenné biotopy.


02.05.2022 (autor Redakce)Související

MPO - Výzva na podporu fotovoltaických systémů

vydáno 25.05.2022

MPO poskytne další miliardu na fotovoltaické elektrárny, žádat bude možné až do konce srpna.

Téma: Podnikání

MŽP podpoří projekty z programu LIFE

vydáno 19.05.2022

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu.

Téma: Podnikání / Samospráva a regiony / Životní prostředí

Senát schválil balíček opatření proti růstu cen pohonných hmot

vydáno 19.05.2022

Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv.

Téma: Daně / Podnikání / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz