Výskyt škůdců a patogenů rostlin na území České republiky

ÚKZÚZ zveřejňuje údaje o výskytu v Evropské unii regulovaných škodlivých organismů rostlin na území ČR. Tyto informace usnadní českým pěstitelům a obchodníkům s rostlinami garantovat absenci těchto organismů v dodávkách rostlin obchodovaných na vnitřním trhu EU.

ÚKZÚZ provádí každoročně průzkum výskytu škůdců a patogenů rostlin v ČR, které jsou v rámci EU regulovány. Na základě jednotně prováděné metodiky jsou tak k dispozici objektivní data o jejich přítomnosti nebo absenci výskytu v ČR.

Regulované škodlivé organismy v EU stanoví fytosanitární předpisy EU, zejména prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072. Jejich regulace mimo jiné znamená povinnost pěstitelů a obchodníků garantovat nepřítomnost těchto škodlivých organismů v dodávkách rostlin, které uvádějí na unijní trh.

Jde o komodity, pro něž jsou  stanoveny požadavky na nepřítomnost určitých škůdců a patogenů v dodávce, což potvrzuje vydaný rostlinolékařský pas. Pokud lze garantovat tuto nepřítomnost již na základě úředně ověřených dat o absenci jejich výskytu na území ČR, pěstitel nebo obchodník nemusí většinou provádět logisticky i finančně náročné alternativní fytosanitární opatření, jako je ošetření rostlin nebo jejich testování.

Avšak i pokud je území ČR prosté daného škodlivého organismu, resp. nezávisle na fytosanitárních požadavcích, je vždy nutno u rostlin provádět kontrolu zdravotního stavu rostlin, pro něž má být vydán rostlinolékařský pas.

ÚKZÚZ proto zveřejnil data o výsledcích průzkumu výskytu regulovaných škodlivých organismů, resp. současný status jejich výskytu v ČR.


27.03.2020 (autor Redakce)Související

Ministerstvo zemědělství aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

vydáno 27.07.2020

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo mimořádně silně nebo je bezprostředně ohrožené. V červené zóně mohou majitelé lesů upustit od některých opatření, aby měli kapacity na zpracování...

Téma: Zemědělství

Spotřeba pesticidů v České republice za rok 2019 opět klesla

vydáno 08.07.2020

Celkové množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které čeští zemědělci použili v loňském roce, oproti roku 2018 mírně kleslo. Zemědělci více používají alternativní přípravky, které jsou šetrnější k přírodě. Uvádí to Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v České...

Téma: Zemědělství

Novela mysliveckého zákona změní myslivost

vydáno 30.06.2020

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jehož cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický...

Téma: Právo a zákony / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz