Volební rok - objem zadaných veřejných zakázek roste

Zadávání veřejných zakázek v České republice nadále vykazuje výrazně kladnou bilanci, přičemž v meziročním srovnání jde o nárůst až o 91,2 procenta z hlediska objemu zakázek a 173,6 % z hlediska jejich počtu. Za prvních sedm měsíců roku 2017 bylo vyhlášeno celkem 4565 nových veřejných zakázek v souhrnné hodnotě 172,5 miliardy korun.

Z těchto soutěží již byla přibližně čtvrtina zadána konkrétním dodavatelům, jejich objem však představoval jen necelou pětinu celkového objemu letos vypsaných veřejných investic. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2017.

Od ledna do července roku 2017 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 15 988 zakázek v celkové hodnotě 182 miliard korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku pak tyto hodnoty představují nárůst o 173,6 procenta v počtu ukončených soutěží a o 91,2 procenta z hlediska objemu investic. Zároveň jde s velkým náskokem o tříleté maximum počtu zadaných zakázek v prvních sedmi měsících roku (rok 2014: 7443 zakázek, 2015: 7852 zakázek, 2016: 5844 zakázek).

„V prvních sedmi měsících tohoto roku jsme viděli velice výrazný nárůst objemu veřejných investic. Do jisté míry to souvisí i s proinvestiční politikou vlády a volbami, které v tomto roce proběhnou. Růst veřejných investic je vidět zejména ve stavebnictví, kde se podařilo oživit sektor a vrátit jej k růstu.“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „V roce 2017 došlo v porovnání s předchozím rokem k očekávanému oživení jak v pozemním, tak inženýrským stavitelstvím. Pro další vývoj v segmentu inženýrského stavitelství považuji za zásadní, aby se hlavním zadavatelům (ŘSD a SŽDC) podařilo rozběhnout velké zakázky, které se v současné době soutěží či připravují k uveřejnění,“ říká Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel společnosti COLAS CZ.


V červenci roku 2017 vyhlásili veřejní investoři 524 výběrových řízení v celkové hodnotě 22,8 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku přitom jde o pětinový (21,3 procenta) pokles počtu vyhlášených soutěží a zároveň o bezmála třetinový (31,8 procenta) pokles jejich objemu. Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 4,6 miliardy korun vypsalo Ministerstvo vnitra ČR na poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) v období 2013 až 2017.

Od ledna do července letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 4565 soutěží v souhrnné hodnotě 172,5 miliardy korun. V meziročním srovnání se však jedná o šestnáctiprocentní (16,5 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a desetinový (10,1 procenta) pokles objemu vyhlášených veřejných investic. Obě hodnoty zároveň představují rekordní tříleté minimum. Zatímco se však výrazně negativní bilance objemu investic z počátku roku postupně snižuje, meziroční pokles počtu ohlášených soutěží naopak pozvolna narůstá. 

„Oblasti veřejných zakázek by velmi pomohlo plánování investic. Stále jsme svědky toho, že v jednom roce se staví v daném segmentu tak, že ani nejde sehnat potřebné kapacity a ve druhém roce investice spadnou na třetinu. Na takovouto houpačku bohužel neumíme reagovat a brání nám to v rozvoji a koncepci společnosti,“ říká Radek Mrázek, generální ředitel, místopředseda představenstva, BAK stavební společnost a.s. „Rozhodně by prospělo schválení a následné dodržování investičních plánů jako vládní priority s milníky a kontrolou plnění napříč resorty,“ dodává Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav.


Z výše uvedených výběrových řízení bylo již ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 27 procent ve vypsané hodnotě 32,1 miliardy korun, což představuje 19 procent celkového objemu oznámených soutěží. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek, což je přibližně 7 procent z celkového počtu oznámených soutěží, zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 127,6 miliardy korun.

„Ze současného zákona o zadávání veřejných zakázek a z navazujících předpisů a pravidel jako jsou zadávací a obchodní podmínky vyplývá pro stavebnictví dnešní praxe, kdy pozice objednatele a pozice zhotovitele stavby je značně nevyvážená. Stavební firmy jsou ve snaze získat zakázku a naplnit kapacity tlačeny do velkých rizik, nabízejí práce za ceny, na nichž prodělávají, přistupují na neúměrně dlouhé garanční doby a tak jsou teď vlastně v situaci, že tlačí problémy před sebou," tvrdí František Fryš, jednatel společnosti Swietelsky  stavební.
„Pro stavebnictví není dobré to, když jediným kritériem pro rozhodnutí o vítězi je nejnižší cena. Stavba jako výrobek či produkt je ovlivňována celou řadou okolností, které při nejlepší vůli nelze vždy plně v čase postihnout a stanovit přesné náklady není jednoduché. Takže myslím, že by pomohla větší odvaha zákazníků tj. veřejných investorů přidělovat zakázky soutěžícím, kteří jsou ověření, spolehliví, technicky a technologicky zdatní, mají vlastní kapacity a např. zaměstnávají lidi z regionu a nejen těm, kteří nabídnou při otevření obálek nejnižší cenu. Ve stavebnictví je to díky jeho charakteru jinak než ve většině oborů. Takže v oblasti veřejných zakázek by neškodilo k věci přistupovat podobně jako v privátním sektoru. To nejlevnější nebývá nejlepší,“ dodává František Fryš.


Téma: Veřejné zakázky, Zdroj: BusinessInfo.cz, Obrázek: Pixabay
08.09.2017 (autor Redakce)Související

Hodnota veřejných zakázek vzrostla na 715 miliard korun

vydáno 15.06.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě výroční zprávu o stavu veřejných zakázek.

Téma: Podnikání / Veřejné zakázky

Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek

vydáno 19.11.2020

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou schválili zástupci vlády, vyjasňuje některá pravidla a snižuje administrativní zátěž. Změny navrhované v novele jsou nezbytné pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek. Schválením novely se Česká republika přiblížila evropskému standardu v oblasti zadávání...

Téma: Právo a zákony / Veřejné zakázky

Centrální nákup státu ani po čtyřech letech nefunguje

vydáno 21.08.2018

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil centralizované zadávání veřejných zakázek ve státní správě v letech 2014 až 2017.

Téma: Ekonomika a finance / Veřejné zakázky


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz