https://www.helpgdpr.cz/rstsp/uzivatele.nsf/sluzby/hge-reg_pristup

Volební rok - objem zadaných veřejných zakázek roste

Zadávání veřejných zakázek v České republice nadále vykazuje výrazně kladnou bilanci, přičemž v meziročním srovnání jde o nárůst až o 91,2 procenta z hlediska objemu zakázek a 173,6 % z hlediska jejich počtu. Za prvních sedm měsíců roku 2017 bylo vyhlášeno celkem 4565 nových veřejných zakázek v souhrnné hodnotě 172,5 miliardy korun.

Z těchto soutěží již byla přibližně čtvrtina zadána konkrétním dodavatelům, jejich objem však představoval jen necelou pětinu celkového objemu letos vypsaných veřejných investic. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2017.

Od ledna do července roku 2017 bylo ukončeno a konkrétním dodavatelům zadáno 15 988 zakázek v celkové hodnotě 182 miliard korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku pak tyto hodnoty představují nárůst o 173,6 procenta v počtu ukončených soutěží a o 91,2 procenta z hlediska objemu investic. Zároveň jde s velkým náskokem o tříleté maximum počtu zadaných zakázek v prvních sedmi měsících roku (rok 2014: 7443 zakázek, 2015: 7852 zakázek, 2016: 5844 zakázek).

„V prvních sedmi měsících tohoto roku jsme viděli velice výrazný nárůst objemu veřejných investic. Do jisté míry to souvisí i s proinvestiční politikou vlády a volbami, které v tomto roce proběhnou. Růst veřejných investic je vidět zejména ve stavebnictví, kde se podařilo oživit sektor a vrátit jej k růstu.“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat. „V roce 2017 došlo v porovnání s předchozím rokem k očekávanému oživení jak v pozemním, tak inženýrským stavitelstvím. Pro další vývoj v segmentu inženýrského stavitelství považuji za zásadní, aby se hlavním zadavatelům (ŘSD a SŽDC) podařilo rozběhnout velké zakázky, které se v současné době soutěží či připravují k uveřejnění,“ říká Tomáš Hlaváček, obchodní ředitel společnosti COLAS CZ.


V červenci roku 2017 vyhlásili veřejní investoři 524 výběrových řízení v celkové hodnotě 22,8 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku přitom jde o pětinový (21,3 procenta) pokles počtu vyhlášených soutěží a zároveň o bezmála třetinový (31,8 procenta) pokles jejich objemu. Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 4,6 miliardy korun vypsalo Ministerstvo vnitra ČR na poskytování služeb komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) v období 2013 až 2017.

Od ledna do července letošního roku se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 4565 soutěží v souhrnné hodnotě 172,5 miliardy korun. V meziročním srovnání se však jedná o šestnáctiprocentní (16,5 procenta) pokles počtu vypsaných výběrových řízení a desetinový (10,1 procenta) pokles objemu vyhlášených veřejných investic. Obě hodnoty zároveň představují rekordní tříleté minimum. Zatímco se však výrazně negativní bilance objemu investic z počátku roku postupně snižuje, meziroční pokles počtu ohlášených soutěží naopak pozvolna narůstá. 

„Oblasti veřejných zakázek by velmi pomohlo plánování investic. Stále jsme svědky toho, že v jednom roce se staví v daném segmentu tak, že ani nejde sehnat potřebné kapacity a ve druhém roce investice spadnou na třetinu. Na takovouto houpačku bohužel neumíme reagovat a brání nám to v rozvoji a koncepci společnosti,“ říká Radek Mrázek, generální ředitel, místopředseda představenstva, BAK stavební společnost a.s. „Rozhodně by prospělo schválení a následné dodržování investičních plánů jako vládní priority s milníky a kontrolou plnění napříč resorty,“ dodává Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav.


Z výše uvedených výběrových řízení bylo již ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 27 procent ve vypsané hodnotě 32,1 miliardy korun, což představuje 19 procent celkového objemu oznámených soutěží. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek, což je přibližně 7 procent z celkového počtu oznámených soutěží, zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 127,6 miliardy korun.

„Ze současného zákona o zadávání veřejných zakázek a z navazujících předpisů a pravidel jako jsou zadávací a obchodní podmínky vyplývá pro stavebnictví dnešní praxe, kdy pozice objednatele a pozice zhotovitele stavby je značně nevyvážená. Stavební firmy jsou ve snaze získat zakázku a naplnit kapacity tlačeny do velkých rizik, nabízejí práce za ceny, na nichž prodělávají, přistupují na neúměrně dlouhé garanční doby a tak jsou teď vlastně v situaci, že tlačí problémy před sebou," tvrdí František Fryš, jednatel společnosti Swietelsky  stavební.
„Pro stavebnictví není dobré to, když jediným kritériem pro rozhodnutí o vítězi je nejnižší cena. Stavba jako výrobek či produkt je ovlivňována celou řadou okolností, které při nejlepší vůli nelze vždy plně v čase postihnout a stanovit přesné náklady není jednoduché. Takže myslím, že by pomohla větší odvaha zákazníků tj. veřejných investorů přidělovat zakázky soutěžícím, kteří jsou ověření, spolehliví, technicky a technologicky zdatní, mají vlastní kapacity a např. zaměstnávají lidi z regionu a nejen těm, kteří nabídnou při otevření obálek nejnižší cenu. Ve stavebnictví je to díky jeho charakteru jinak než ve většině oborů. Takže v oblasti veřejných zakázek by neškodilo k věci přistupovat podobně jako v privátním sektoru. To nejlevnější nebývá nejlepší,“ dodává František Fryš.


Téma: Veřejné zakázky, Zdroj: BusinessInfo.cz, Obrázek: Pixabay
08.09.2017 (autor Redakce)Související

Lesy ČR vyhlásily lesnické tendry na období 2018 až 2022

vydáno 21.11.2017

Lesy ČR vypsaly lesnické tendry na období 2018 až 2022. Týkají se převážně územních jednotek, na nichž bude k 31. prosinci 2017 ukončen smluvní vztah dohodou. Jde o 109 veřejných zakázek spojených s prováděním těžebních, pěstebních a komplexních lesnických činností. Nabídky mohou firmy podávat do 3. ledna. Soutěží se...

Téma: Veřejné zakázky / Zemědělství

Nová pravidla při zadávání veřejných zakázek zohlední nároky životního prostředí i sociální hlediska

vydáno 31.07.2017

Vláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje, obce a další by tedy měly při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat environmentální i sociální, resp. širší společenské aspekty.

Téma: Veřejné zakázky

Vláda schválila řešení ekologických škod

vydáno 27.06.2017

Vláda schválila Zprávu o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností.

Téma: Veřejné zakázky

Anketa

Obdrželi jste již od Finančního úřadu elektronickou informaci nebo složenku pro placení daně z nemovitosti?

ano  175
ne  172

Hlasovalo 347 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz