Vláda schválila zákony Ministerstva financí, které znamenají průlom v oblasti hazardu

Vláda schválila balíček zákonů regulujících hazardní hry, který předložilo Ministerstvo financí. Jedná se tak o naprostý průlom v regulaci hazardu na našem území. „Jsme první vláda po sametové revoluci, která našla odvahu připravit moderní regulaci hazardu. Jdeme tak cestou západní Evropy,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

„Současná právní úprava neodpovídá praxi vyspělých evropských zemí, hazard se vymkl kontrole a stát každoročně přichází o miliardy. Navrhované zákony mají především zajistit vysokou ochranu občanů před patologickým hráčstvím, omezit počet heren, zkvalitnit státní dozor a řádně zdanit všechny formy hazardu,“ vysvětlil náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Do balíčku hazardních zákonů patří návrh zákona o dani z hazardních her, návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákonů o hazardních hrách a o dani z hazardních her.

Nová právní úprava odstraní současný neudržitelný stav na internetovém trhu sázkových her, kdy v České republice například není umožněno legální působení provozovatelů ze zahraničí, přestože charakter internetu jejich faktické působení na trhu umožňuje. „Uživatelé v současnosti sázejí do zahraničí, což jim některé zahraniční společnosti dokonce usnadňují stránkami v češtině. Stát tak podle našich odhadů jen v této oblasti přichází ročně o více než jednu miliardu korun,“ zdůraznil náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Nově by podnikání zahraničních on-line sázkových společností mělo být legalizováno, což umožní jeho regulaci a řádné zdanění.

Cílem návrhu zákona o dani z hazardních her je přiblížení sazeb daní z hazardu stavu v okolních zemích. Toto zdanění navýší příjmy státního rozpočtu při zachování příjmů rozpočtu obcí. Ministerstvo financí předpokládá, že dodatečný výnos daně z hazardních her dosáhne přibližně dvě miliardy korun. Ministerstvo financí navrhuje tři sazby zdanění oproti původním 20 procentům. V případě technické hry bude aplikována sazba daně z hazardních her ve výši 35 procent. Rovněž je navrženo zavedení minimální daně z provozu technického zařízení, která nahradí dosavadní pevnou část odvodu z technického zařízení, tím by se měly takto vybrané prostředky zvýšit na dvojnásobek. Důvodem je snaha o zachování příjmů obcí i při očekávaném snížení počtu přístrojů a jiných technických zařízení v důsledku nové právní regulace hazardních her. Druhá sazba ve výši 30 procent se navrhuje pro živé hry, loterie a binga. Třetí sazba zdanění ve výši 25 procent se bude týkat kursových sázek, totalizátorových her a tombol s úhrnem sázek od 100 000 Kč.

V návrhu zákona o hazardních hrách je mnohem detailněji upravena otázka působnosti orgánů státní správy a samosprávy a role obcí při povolovacím řízení. Povolování hazardních her je nově koncipováno jako dvoustupňové, kdy Ministerstvo financí bude zajišťovat základní povolení ověřující způsobilost žadatele a splnění všech odborných a technologických požadavků, ale povolení k umístění herního prostoru bude ve výhradní pravomoci příslušné obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována. „Přenesení části rozhodovací pravomoci v rámci veřejné správy na nižší instance zaručuje efektivnější a optimálnější regulaci, neboť právě obce, na rozdíl od ústředního orgánu státní správy, znají nejlépe místní poměry, kterých se provoz hazardní hry může dotknout,“ řekl ministr financí Andrej Babiš. Obce zároveň budou moci plošně vyloučit všechny druhy technických a živých her z celého jejich území.

Součástí zákona je také vybudování centrálního informačního systému. Zajištění datového spojení s tímto monitorovacím systémem bude podmínkou provozu všech typů technických zařízení a internetových her. Tím bude zajištěna globální a nepřetržitá kontrola herních a finančních dat realizovaných prostřednictvím těchto zařízení a dojde k eliminaci praní špinavých peněz prostřednictvím hazardu.

Další důležité změny se týkají těchto oblastí:

Eliminace a předcházení negativním dopadům spojených s provozem heren - Stanovení minimálního počtu povolených koncových zařízení technické hry na provozovnu a z toho plynoucí snížení dostupnosti hazardních her a příslušných herních limitů. Zavedení povinné přestávky u technické hry a povinné přestávky v provozní době heren (od 3. do 10. hodiny)

Zrušení provozoven se zvláštním provozním režimem – Automaty a jiné technické hry bude možné provozovat pouze v kasinech či hernách, nikoliv však již v restauračních zařízeních či jiných provozovnách se zvláštním provozním režimem.

Vyloučení hazardu z dalších oblastí – hernu nebo kasino nebude možné provozovat v sousedství stanovených budov, například v budovách vlakových a autobusových nádraží, školských zařízení, zařízení zdravotnické péče…

Striktní rozlišení kasina a herny z důvodu zamezení obcházení zákona - v kasinu musí být umožněna živá hra minimálně u třech hracích stolů, a to po celou provozní dobu.

Zavedení tzv. sebeomezujících opatření – vedle celé řady jiných opatření zodpovědného hraní zákon upravuje možnost sázejícího stanovit si sebeomezující opatření formou stanovení maximální výše sázky a prohry za zvolené časové období a dále maximální možnou dobu účasti na hře.

Rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardních hrách – z účasti na živé hře, technické hře, kurzových sázkách a internetové hře budou vyloučeny osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, dále osoby, vůči kterým byl pravomocně prohlášen úpadek v rámci insolvenčního řízení, ty, kterým hru zakázal orgán činný v trestním řízení na základě trestního řádu, nebo ty, které o zápis do rejstříku dobrovolně požádají.


Téma: Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo financí, Obrázek: mfcr.cz
30.07.2015 (autor Redakce)Související

'Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let' jako nápis už nestačí

vydáno 27.07.2017

Česká obchodní inspekce preventivně upozorňuje na skutečnost, že běžně užívaný nápis „Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let“ není dostatečný z pohledu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“. Česká obchodní...

Téma: Ochrana spotřebitele / Podnikání / Právo a zákony

Rozšíření bezplatné právní pomoci

vydáno 26.07.2017

Senátem prošla novela zákona o advokacii, která rozšiřuje státem zajištěnou právní pomoc. Právní úprava vychází z vládou schváleného věcného záměru zákona, upravuje také podmínky advokátních zkoušek a postihy za tzv. vinklaření.

Téma: Právo a zákony

Boj se suchem: naše půda potřebuje vrátit kondici

vydáno 25.07.2017

Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem z dílny Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. MŽP ji naplňuje již rozeběhlým Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, připravovanou protierozní vyhláškou, která má být účinná od začátku příštího roku, a chystanou novelizací...

Téma: Právo a zákony / Životní prostředí

Anketa

Odnášíte si z obchodu, restaurace apod. účtenku EET?

ano  19
ne  45
občas  16

Hlasovalo 80 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz