https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Vláda schválila novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, má především zajistit soulad s EU

Na svém jednání schválila vláda návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. 

„Hlavním důvodem k předložení návrhu je potřeba adaptace unijních nařízení. Novela ale obsahuje i řadu dalších úprav, včetně legislativně technických, které ve svém důsledku přispějí k odstranění aplikačních problémů zákona v každodenní praxi – zlepší například kontrolu kvality koupacích vod, zaměstnavatelům upřesní podmínky ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi či zjednoduší legislativní požadavky pro prodejce kojeneckého a dětského oblečení a obuvi z druhé ruky,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nařízení EU, kterým je potřeba českou legislativu přizpůsobit, se týkají úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, a dále pak poskytování informací o potravinách spotřebitelům. V souvislosti s implementací těchto nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací, povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami, a dále pak pro MZ některé nové kompetence.

Novelu doplňují některé požadavky vyplývající z aplikační praxe. U přírodních koupališť se rozšiřuje požadavek na jakost vody o ukazatele „mnohobuněčné organismy“, u kterých praxe ukázala jejich vliv na zdraví (např. vznik tzv. cerkáriové dermatitidy). Tyto organismy doposud předmětem zákonné úpravy nebyly, takže hygienici nemohli jejich výskyt monitorovat a veřejnost před nimi případně varovat. Provozování solárií se nově zařazuje mezi činnosti epidemiologicky závažné, neboť i zde hrozí poškození zdraví zákazníků v případě neuplatňování zásad provozní hygieny zaměstnanci.

Na poli ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou, místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Pro prodejce použitého zboží, a to zejména kojeneckého a dětského oblečení a obuvi pro děti 3 let, dochází ke zjednodušení legislativních požadavků na tyto výrobky.


Téma: Právo a zákony / Zdravotnictví, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, Obrázek: Ministerstvo zdravotnictví
27.06.2019 (autor Redakce)Související

Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona

vydáno 26.06.2019

Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. A navíc jedno úložiště dat a jeden výklad stavebního práva. Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona, který toto vše umožní. Nyní dojde ke zpracování paragrafového znění, aby platilo: povolení za šedesát dnů, do jednoho roku i s přezkumem.

Téma: Právo a zákony

Sněmovna schválila novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním

vydáno 20.06.2019

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. Novela nyní míří do Senátu.

Téma: Právo a zákony

ÚOOÚ se snaží znepřístupnit systém Centrálního registru dlužníků ČR

vydáno 07.06.2019

Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad) informuje veřejnost o svém postupu ve věci zpracování osobních údajů v systému Centrálního registru dlužníků České republiky (CERD). Reaguje tak na opakující se dotazy, žádosti a stížnost, které v souvislosti s tímto zpracováním eviduje.

Téma: Insolvence a exekuce / Právo a zákony


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz