https://www.pragodata.com/ict-bezpecnost-a-kyberbezpecnost

Ve státní svátek 8. května opět platí zákon o zákazu prodeje

Česká obchodní inspekce upřesňuje na základě mnoha novinářských, spotřebitelských i podnikatelských dotazů, že zákon zakazující prodej ve vybrané státní svátky 8. května 2021 platí.

Velké prodejny potravin (s prodejní plochou nad 200) musejí být 8. května uzavřeny.

Na Českou obchodní inspekci se obracejí prodejci s potravinami s dotazem, zda mohou prodávat i 8. května, tedy v Den vítězství. Tento den patří mezi vybrané státní svátky, kdy je zakázán prodej dle zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě. Zákaz dopadá především na provozovny s prodejní plochou nad 200 .

Současně jsou samozřejmě v platnosti veškerá opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se maloobchodu, viz zde.

Nejčastější dotazy v souvislosti se Dnem vítězství (8. květen 2021):

→ Budou zavřeny prodejny potravin?

Prodej je zakázán v provozovnách nad 200 , velké provozovny potravin tedy musejí být uzavřeny. Výjimkou je prodej na autobusových a vlakových nádražích a také na letišti, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. Omezení se také nevztahuje na provozovny ve zdravotnických zařízeních.

→ Jaká plocha se počítá do velikosti provozovny?

  • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
  • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
  • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Jde o celkovou prodejní plochu, kam zákazníci mají přístup za běžných okolností (nikoli o plochu, která je dočasně omezena z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19).

→ Mohu prodejní plochu zmenšit na 200, například páskami?

Na takový postup by bylo nahlíženo jako na protizákonné jednání. Je nutné brát v potaz celou prodejní plochu (tedy nikoli jen omezený prostor, který byl například v těchto dnech „zapáskován“ či jinak omezen z důvodu aktuálních „proticovidových“ opatření).

→ Mohu mít otevřené výdejní okénko?

Záleží na celkové prodejní ploše provozovny. Pokud má provozovna za běžných okolností (tedy mimo aktuální opatření) prodejní plochu nad 200, pak musí být tato provozovna (včetně výdejního okénka) uzavřena.

Citace zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě:

ZÁKON 223/2016 Sb.,
o prodejní době v maloobchodě

§ 1
Prodejní doba v maloobchodě

(1) V maloobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích

a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,

b) Velikonoční pondělí,

c) 8. květen - Den vítězství,

d) 28. září - Den české státnosti,

e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,

f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a

g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

(2) V maloobchodě je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.

(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování

a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 ,

b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,

c) lékáren,

d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,

f) maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.


§ 2

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.


§ 3

Přestupky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce.


Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
05.05.2021 (autor Redakce)Související

Jak bezpečně nakupovat na internetu?

vydáno 07.06.2021

Nakupování na internetu je stále rozšířenější. Stávající situace spojená s protiepidemickými opatřeními a zvýšeným důrazem na bezpečnost mu ještě více nahrává.

Téma: Ochrana spotřebitele

Začala sezóna farmářských trhů

vydáno 30.04.2021

Příchod jara je v České republice již více než deset let spojen také se startem sezóny oblíbených farmářských trhů.

Téma: Ochrana spotřebitele / Zemědělství

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

vydáno 28.04.2021

Od 12.5.2021 začíná platit novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela přináší dlouho diskutovaný zákaz prodeje tzv. potravin dvojí kvality.

Téma: Ochrana spotřebitele / Právo a zákony / Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2021, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz