Včelaři získali na dotacích přes 64 milionů korun

Velký zájem o včelařské dotace je v České republice dlouhodobým trendem. Také v letošním roce šly do koruny za včelaři. Státní zemědělský intervenční fond, který tyto dotace administruje, úspěšně ukončil poslední rok tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro jejich výplatu.

Co se včelařství týká, patří Česko mezi světové velmoci. Potěšující je, že ani 21. století neubralo na popularitě tohoto chovatelského oboru a nadchlo i mladou generací. Zásluhu na tom mají také eurodotace, které chovatelům včel poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV). Finanční podpora se týká pěti různých opatření: Technická pomoc, Boj proti varroáze, Racionalizace kočování včelstev, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev. Dotace mají širokou škálu uplatnění: Od pořizování léčiv proti varroáze, nákupu vybraných zařízení na kočování včel, na vytáčení medu přes míchačky, pastovací zařízení, nádoby na přečerpání tekutého medu, plničky, chladicí technologie pro skladování plástů až po vzdělávací akce a mnohé další.

SZIF pro letošní rok vyplatil celkem částku 64 336 187 korun, kterou tvoří z 50 % prostředky z EU a 50 % český rozpočet. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. srpna 2018 do 31. července 2019.

Dotace se v roce 2019 týkaly 5 následujících opatření, na které byly vyplaceny uvedené částky:

opatření - vyplaceno v milionech Kč

Technická pomoc - 25,050
Boj proti varroáze - 32,180
Racionalizace kočování včelstev - 1,031
Úhrada nákladů na rozbory medu - 0,726
Obnova včelstev - 5,348

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnou legislativou koeficientem 0,4279.

Od příštího roku startuje nové období včelařských dotací, které bude provázet několik změn. Tou nejzásadnější je, že mimo ČSV mohou žádosti přijímat a následně vyplácet také jiné včelařské spolky, vzdělávací zařízení či sdružení. Které to jsou a na jaká opatření si jejich prostřednictvím mohou chovatelé včel o dotaci požádat, je uvedeno na webových stránkách www.szif.cz v sekci: Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Včelařství > Včelařské eurodotace a dále příloha Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel. Zároveň jsou v části Ke stažení k dispozici příručka a další důležité informace.


18.10.2019 (autor Redakce)Související

MZe - podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

vydáno 20.05.2020

Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin.

Téma: Ekonomika a finance / Zemědělství

Dny za obnovu lesa začnou od 18. května

vydáno 13.05.2020

Dny za obnovu lesa určené pro všechny, kteří se chtějí ve svém volnu zapojit do obnovy krajiny, začnou po skončení nouzového stavu, tedy od 18. května. Lesy České republiky připravují dobrovolnické akce po celé zemi. Lidé se mohou hlásit on-line na www.klubnoveholesa.cz nebo ve stejnojmenné aplikaci.

Téma: Volný čas a cestování / Zemědělství

Kdo správně třídí biologicky rozložitelný odpad a kompostuje, bojuje proti suchu

vydáno 06.05.2020

Správné třídění zelených odpadů z domácí kuchyně nebo vlastní zahrady, stejně jako správné kompostování, pomáhá nejen udržet živiny v půdě, ale pomáhá i proti erozi a zlepšuje schopnost půdy zadržet vodu. Na to se každý rok snaží upozornit Mezinárodní týden propagace kompostu, letos heslem Půda miluje kompost.

Téma: Zemědělství / Životní prostředí


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz