https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Včelaři získali na dotacích přes 64 milionů korun

Velký zájem o včelařské dotace je v České republice dlouhodobým trendem. Také v letošním roce šly do koruny za včelaři. Státní zemědělský intervenční fond, který tyto dotace administruje, úspěšně ukončil poslední rok tříletého včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro jejich výplatu.

Co se včelařství týká, patří Česko mezi světové velmoci. Potěšující je, že ani 21. století neubralo na popularitě tohoto chovatelského oboru a nadchlo i mladou generací. Zásluhu na tom mají také eurodotace, které chovatelům včel poskytuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV). Finanční podpora se týká pěti různých opatření: Technická pomoc, Boj proti varroáze, Racionalizace kočování včelstev, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev. Dotace mají širokou škálu uplatnění: Od pořizování léčiv proti varroáze, nákupu vybraných zařízení na kočování včel, na vytáčení medu přes míchačky, pastovací zařízení, nádoby na přečerpání tekutého medu, plničky, chladicí technologie pro skladování plástů až po vzdělávací akce a mnohé další.

SZIF pro letošní rok vyplatil celkem částku 64 336 187 korun, kterou tvoří z 50 % prostředky z EU a 50 % český rozpočet. Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. srpna 2018 do 31. července 2019.

Dotace se v roce 2019 týkaly 5 následujících opatření, na které byly vyplaceny uvedené částky:

opatření - vyplaceno v milionech Kč

Technická pomoc - 25,050
Boj proti varroáze - 32,180
Racionalizace kočování včelstev - 1,031
Úhrada nákladů na rozbory medu - 0,726
Obnova včelstev - 5,348

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů včel přesáhl objem uznaných nároků na dotaci celkovou výši přidělených finančních prostředků. Bylo proto nutno pro opatření Technická pomoc (s výjimkou dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování krátit jednotlivé částky poskytované dotace v souladu s platnou legislativou koeficientem 0,4279.

Od příštího roku startuje nové období včelařských dotací, které bude provázet několik změn. Tou nejzásadnější je, že mimo ČSV mohou žádosti přijímat a následně vyplácet také jiné včelařské spolky, vzdělávací zařízení či sdružení. Které to jsou a na jaká opatření si jejich prostřednictvím mohou chovatelé včel o dotaci požádat, je uvedeno na webových stránkách www.szif.cz v sekci: Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Včelařství > Včelařské eurodotace a dále příloha Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel. Zároveň jsou v části Ke stažení k dispozici příručka a další důležité informace.


18.10.2019 (autor Redakce)Související

MZe podpoří v roce 2020 národními dotacemi především zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat

vydáno 07.11.2019

Celkem 3,8 miliardy korun získají v příštím roce čeští zemědělci prostřednictvím národních dotací. Jsou určené hlavně na programy, které přispívají ke zlepšování podmínek v chovech zvířat nebo k udržení odvětví, která jsou důležitá pro zachování zaměstnanosti na venkově i ke zvýšení konkurenceschopnosti českého...

Téma: Zemědělství

Zásadní opatření pro boj se suchem chybí, škody se přitom jen v minulém roce vyšplhaly na 24 miliard korun

vydáno 05.11.2019

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v letech 2013 až 2018. Kontroloři prověřili, jak resorty přistupují k boji se suchem, jak jej financují, zabývali se ale také například...

Téma: Zemědělství

SZIF začíná vyplácet Jednotnou platbu na plochu

vydáno 23.10.2019

Od 22. října se vyplácí nejrozšířenější zemědělská dotace. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začala vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu - SAPS a současně vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je vyšší než vloni. Žadatelé obdrží 3 394,11 korun na hektar.

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz