https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

V prosinci 2018 vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot i v prosinci 2018. Celkem ČOI odebrala 162 vzorků a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce na základě zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, § 7 odst. 2 písm. a) a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot, pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot na celém území České republiky.

ČOI v měsíci prosinci 2018 odebrala 162 vzorků PHM a všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Kontroly byly prováděny formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

ČOI zaznamenala oproti měsíci listopadu zlepšení, kdy v listopadu nevyhověly 2 odebrané vzorky PHM (1 vzorek benzinu a 1 vzorek nafty).

Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - prosinec 2018
druh paliva
odebrané vzorky
 v % 
nevyhovující vzorky
% z druhu paliva
Automobilové benziny
61
37,7
0
0,0
Motorové nafty
81
50,0
0
0,0
Směsné palivo
0
0,0
0
0,0
FAME
0
0,0
0
0,0
LPG
18
11,1
0
0,0
CNG
1
0,6
0
0,0
Etanol E85
1
0,6
0
0,0
Celkem
162
100,0
0
0,0

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 81 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 61 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

Inspektorát
benziny
nafta 
SMN 30
FAME
LPG
CNG
E85
Celkem
OD
N
OD
N
OD
N
OD
N
OD
N
OD
N
OD
N
OD
N
Středočeský a Hl.m. Praha
8
0
12
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
26
0
Jihočeský a Vysočina
11
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
Plzeňský a Karlovarský
9
0
10
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
26
0
Ústecký a Liberecký
9
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
Královéhradecký a Pardubický
9
0
13
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
28
0
Jihomoravský a Zlínský
7
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
18
0
Olomoucký a Moravskoslezský
8
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
celkem
61
0
81
0
0
0
0
0
18
0
1
0
1
0
162
0

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl


Přílohy:
č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot prosinec 2018
č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden - prosinec 2018

Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
11.02.2019 (autor Redakce)Související

Ve 2. čtvrtletí 90 případů prodeje alkoholických nápojů mladistvým

vydáno 09.10.2019

Česká obchodní inspekce pokračovala i ve 2. čtvrtletí tohoto roku v kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu a tabáku mladistvým. V tomto období uskutečnila 1 457 kontrol. Mimo nedodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele zjistila ve 147 případech porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky...

Téma: Ochrana spotřebitele

Výsledky kontrol mobilních telefonů

vydáno 24.09.2019

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 53 kontrol zaměřených na mobilní telefony. Po vyhodnocení akce zjistila u 15 typů vady, které se převážně týkaly absence EU prohlášení o shodě („CE“), návodů k použití, bezpečnostních informací, identifikací výrobce a dalších kontaktních údajů.

Téma: Ochrana spotřebitele

V červenci vyhověly všechny kontrolované vzorky pohonných hmot

vydáno 29.08.2019

Česká obchodní inspekce kontrolovala v měsíci červenci kvalitu pohonných hmot na celém území ČR. U čerpacích stanic odebrala celkem 241 vzorků pohonných hmot a všechny vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz