V několika evropských zemích se vyskytuje vzteklina

Stání veterinární správa (SVS) zaznamenala během října a listopadu 2022 nové případy vztekliny v několika evropských zemích včetně sousedního Slovenska. Nákaza se objevila také ve Francii, Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku. Na Slovensku byla nákaza potvrzena u jezevce v obci Jabloň v okrese Humenné na severovýchodě země a ve Francii se vyskytl pes nakažený vzteklinou poblíž Paříže. Vzteklina představuje nebezpečnou nákazu, proto SVS trvale sleduje nákazovou situaci, zejména pak v sousedních státech. Česká republika je od roku 2004 mezinárodně uznávaná jako země prostá vztekliny.

Výše zmíněný nakažený jezevec byl nalezen u slovenských hranic s Polskem a Ukrajinou. U zvířete byly pozorovány změny chování, proto bylo odstřeleno a zasláno k vyšetření, které vzteklinu potvrdilo. Na Slovensku byl přitom případ vztekliny naposledy potvrzen v roce 2015.

Ve Francii se jednalo o výskyt onemocnění u čtyřletého psa umístěného do útulku na předměstí Paříže. První příznaky se u zvířete objevily 19. října a 25. října pes uhynul. Po celou dobu infekčnosti zůstal pes v útulku izolován ve svém boxu. Žádné jiné zvíře v útulku nevykazovalo příznaky vztekliny. S největší pravděpodobností se jednalo o psa, který byl nelegálně dovezen z Maroka. U psa se nákaza ve Francii objevila po 7 letech. Naopak příznivá zpráva přišla z Polska, které nevykazuje druhý měsíc žádný výskyt vztekliny. Nejrozšířenější je vzteklina v Africe a Asii, nejrizikovější pro přenos nákazy jsou importy nemocných zvířat z těchto oblastí.

Vzteklina patří mezi nebezpečné nákazy, které jsou povinně hlášeny všemi členskými státy EU. V ČR je dlouhodobě prováděn plošný monitoring vztekliny u lišek, a to na celém území ČR; vyšetřují se 4 lišky (nebo psíci mývalovití) na 100 km², přednostně zvířata uhynulá nebo utracená, případně ulovená. Počet lišek vyšetřených na vzteklinu činí k 31. 10. letošního roku téměř 2300, všechny případy byly negativní.

I nadále také platí povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění. Počet zvířat klinicky vyšetřených po poranění člověka za první pololetí 2022 je více než 700. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by zvíře vykazovalo klinické příznaky onemocnění. Zda jsou psi očkovaní proti vzteklině, je dlouhodobě součástí kontrol veterinárních inspektorů v chovech psů. Poslední případ vztekliny v ČR byl u lišky zaznamenán před 20 lety. Příznivá nákazová situace zajistila od roku 2004 pro ČR status země prosté vztekliny.

I vzhledem k aktuální nákazové situaci v některých zemích SVS upozorňuje, že při případných přesunech psů a dalších vůči vzteklině vnímavých druhů zvířat, ať už se jedná o přesuny obchodního či neobchodního rázu, je bezpodmínečně nutné dodržovat platné předpisy a zásady bezpečnosti, a to zejména pokud jde o očkování proti vzteklině.

Vzteklina je onemocnění přenosné na všechny teplokrevné živočichy, přenáší se přímým kontaktem, nejčastěji pokousáním infikovaným zvířetem. Základním příznakem je změna chování zvířete – často agresivita, ztráta plachosti a zvýšená dráždivost.


Téma: Zemědělství, Zdroj: Státní veterinární správa, Obrázek: Pixabay
21.11.2022 (autor Redakce)Související

Místa prodeje vánočních kaprů je třeba nahlásit SVS

vydáno 07.12.2022

Státní veterinární správa (SVS) pravidelně zkraje prosince upozorňuje stánkové prodejce kaprů, že je třeba nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat.

Téma: Podnikání / Zemědělství

Do ČR se vrátila ptačí chřipka

vydáno 02.12.2022

V České republice bylo po více jak sedmi měsících potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky.

Téma: Podnikání / Zemědělství

Ptačí chřipka je v Evropě na podzim na vzestupu

vydáno 30.11.2022

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s migrací volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže a v zajetí chovaných ptáků.

Téma: Zemědělství


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2022, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz