V lednu proběhne pravidelná valorizace důchodů. ČSSZ ji provede automaticky

Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. Není potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky.

Bude se týkat všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích.

Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 290/2022 Sb. a § 67 a násl. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr. Obě tyto výměry budou od ledna 2023 navýšeny.

Základní výměra důchodu (ZV) je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku. V roce 2023 dojde ke zvýšení základní výměry o 140 Kč, tedy z 3 900 Kč na 4 040 Kč.

Procentní výměra důchodu (PV) závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně. Procentní výměry všech druhů důchodů se od ledna zvýší o 5,1 % jejich výše.

Příklady zvýšení důchodu přiznaného před 1. 1. 2023

Výše vypláceného důchodu
v roce 2022
Výše vypláceného důchodu
v roce 2023
Zvýšení důchodu od lednové splátky 2023
v Kč
Zvýšení důchodu od lednové splátky 2023
v %
ZV v KčPV v KčCelkem v KčZV v KčPV v KčCelkem v Kč
3 9008 10012 0004 0408 51412 5545544,62
3 90012 10016 0004 04012 71816 7587584,74
3 90016 10020 0004 04016 92220 9629624,81

(ZV – základní výměra důchodu, PV – procentní výměra důchodu)

Prvně se navýšení promítne do důchodů splatných po 31. 12. 2022. Stejně jako v loňském roce, zvýšení důchodů náleží již od 1. 1. 2023. S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2023 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.

Od poloviny prosince 2022 do poloviny ledna 2023 obdrží všichni příjemci důchodu písemné oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

Zvýšení v případě souběhu důchodů
Při zvýšení důchodů vyplácených v souběhu se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 5,1 % u každého důchodu samostatně s tím, že procentní zvýšení důchodu upraveného pro souběh s jiným důchodem se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu.

Od ledna 2023 budou zvýšeny i tzv. dílčí důchody
Od 1. 1. 2023 budou zvýšeny rovněž dílčí důchody, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 5,1 % a nová výše základní výměry se stanoví v dílčí výši z částky 4 040 Kč, a to v poměru české doby pojištění vůči celkově získané době pojištění.

Důchody nově přiznávané od 1. 1. 2023 se budou zvyšovat až od další valorizace, tzn. např. od 1. 1. 2024, nebo mimořádnou valorizací, pokud pro ni budou v roce 2023 splněny podmínky. Výše základní výměry důchodů přiznávaných v roce 2023 bude činit částku 4 040 Kč.

13.12.2022 (autor Redakce)Související

Výchovné bude v lednu 2023 vypláceno společně se starobním důchodem nebo formou doplatku

vydáno 04.01.2023

Poživatelkám starobního důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 bude starobní důchod za výchovu dětí zvyšován automatizovaně, a to o 500 Kč za každé dítě, které bylo ženě zohledněno pro stanovení důchodového věku nebo které má uvedeno v tzv. základních registrech.

Téma: Důchody / Sociální zabezpečení

MPSV - Novinky od roku 2023

vydáno 19.12.2022

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů.

Téma: Důchody / Nemocenské pojištění / Sociální zabezpečení / Zaměstnanost

Změny výplatních termínů důchodů v roce 2023

vydáno 12.12.2022

Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů.

Téma: Důchody


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2023, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz