V lednu nahlásilo hromadné propouštění 9 firem

V lednu 2016 nahlásilo hromadné propouštění celkem devět zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 363 jejich zaměstnanců. Nejvíce zaměstnavatelů, kteří nahlásili hromadné propouštění, působí v Moravskoslezském kraji. V tomto regionu také pracuje nejvíce lidí, které firmy v nadcházejících měsících propustí. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Počet zaměstnavatelů, kteří se rozhodli snížit množství pracovníků v režimu hromadného propouštění, klesl meziročně o 2 firmy, meziměsíčně pak o 1 vzrostl. Podniky plánují propustit o 67 zaměstnanců více než ve stejném období loňského roku a o 134 lidí více než v předchozím měsíci.

Nejvíce zaměstnavatelů, kteří nahlásili v lednu hromadné propouštění, sídlí v Moravskoslezském kraji (4), ve středních Čechách, v Jihomoravském kraji a Praze (shodně 3). Nejvyšší počet zaměstnanců, kterých se toto opatření dotkne, pracuje na severu Moravy a ve Slezsku (143), v Jihomoravském kraji (63) a na Liberecku (61). Z okresního hlediska je na tom nejhůře Opava, kde přijde o práci 139 lidí, a také Liberec. V tomto regionu rozdají zaměstnavatelé 60 výpovědí.
Firmy se chystají propouštět především ve strojírenství, v kovovýrobě, potravinářství, bankovnictví a realitách nebo ve školství. Z hlediska profesí se bude propouštění týkat zejména kovodělníků, strojírenských dělníků, obsluhy strojů, bankovních úředníků, administrativních pracovníků či specialistů v oblasti výchovy a vzdělání.

„Jako hlavní důvod k přijetí tohoto opatření uváděli zaměstnavatelé zvýšení efektivnosti, úsporu nákladů, organizační změny, pokles objemu zakázek, či ukončení činnosti a výroby,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Do nárůstu počtu propouštěných zaměstnanců se promítl také přelom roku, kdy firmy hodnotí své perspektivy do budoucna a přijímají rozhodnutí a opatření, která mají například zvýšit jejich konkurenceschopnost.“
O hromadné propouštění se jedná tehdy, pokud během 30 dnů dostane ve firmě s 20 až 100 zaměstnanci výpověď minimálně 10 lidí. V podniku se 101 až 300 pracovníky aspoň desetina zaměstnanců a ve společnosti s více než 300 zaměstnanci minimálně 30 lidí. Před tím, než dá zaměstnavatel výpovědi jednotlivým zaměstnancům, musí o svém záměru písemně informovat, a to nejpozději 30 dní předem, odborovou organizaci, radu zaměstnanců a také příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR podle místa činnosti firmy. Ve zprávě je firma povinna uvést důvody a termíny hromadného propouštění, celkový počet zaměstnanců a zároveň počet a profesní složení lidí, kterých se bude propouštění týkat. V neposlední řadě musí informace obsahovat i údaje o odstupném, případně dalších právech takto postižených pracovníků. Současně musí zaměstnavatel předložit návrh kritérií, na jejichž základě proběhne výběr těch, kteří dostanou výpověď.

Jakmile Úřad práce ČR obdrží informaci o hromadném propouštění, je připraven pomoci zaměstnancům ještě v době, než k němu fakticky dojde. V rámci mobilních poradenských středisek, která založí buď přímo v daném podniku, nebo na určeném kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky ÚP ČR, poradí jeho zaměstnanci lidem, jak dále postupovat. Proberou s nimi jejich konkrétní situaci, seznámí je s nabídkou volných pracovních míst a pomohou jim například také s výběrem vhodné rekvalifikace či jim podají informace o sociálních dávkách a zákonných podmínkách nutných pro jejich přiznání. Úřad práce ČR spolupracuje v tomto ohledu také se zaměstnavateli, kraji a obcemi.

Možností v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je hned několik. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM), rekvalifikace a poradenství. V neposlední řadě pomáhá uchazečům v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR. Ke konci ledna 2016 podpořil úřad touto cestou celkem 48 578 uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Společensky účelná pracovní místa
K 31. 1. 2015 získalo díky tomuto nástroji APZ práci 16 199 lidí, o rok později to bylo 27 500 uchazečů. Celkem 90 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení).
Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, ostraze, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), stavebnictví, strojírenství či charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, čerpadláře, výrobní a montážní dělníky, řemeslníky, sociální pracovníky nebo skladníky. Celkem 3 052 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě či administrativě, dále se jednalo např. o zedníky, truhláře, instalatéry, tesaře, podlaháře nebo fotografy.

Veřejně prospěšné práce
Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodí. Ke konci ledna 2016 umístil ÚP ČR prostřednictvím VPP v rámci celé republiky 14 587 lidí, o rok dříve jich bylo 12 411. Nejvíce nezaměstnaných - 2 940 - našlo v lednu krátkodobou práci v Ústeckém kraji.
Veřejně prospěšné práce jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, ve zdravotnických či kulturních zařízeních, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo zimních či jarních údržbách.
Cílem tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce.

Poradenství a rekvalifikace
Zaměstnanci ÚP ČR nabízejí uchazečům jak profesní poradenství, tak i možnost rekvalifikací, včetně těch zvolených. Jednoduše řečeno, nasměrují zájemce tak, aby si vybrali takový obor, ve kterém následně najdou uplatnění. K 31. 1. 2015 se rekvalifikací účastnilo 11 332 lidí, o rok později pak celkem 1 636 uchazečů o zaměstnání. Počet lidí, kteří absolvovali rekvalifikaci je v meziročním srovnání sice nižší, ale vzhledem k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, který meziročně klesá, je poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR srovnatelný. Během uplynulého roku prošlo rekvalifikacemi 38 078 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Více než 80 % z nich kurz v tomto období úspěšně ukončilo. Za 12 měsíců poskytl ÚP ČR na rekvalifikace přes 380 mil. Kč.

Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.


Období
§ 62 ZP - Hromadné propouštění
počet zaměstnavatelů, kteří nahlásili ve sledovaném období hromadné propouštění
počet zaměstnanců, jichž se tato propouštění budou týkat
leden 2013
28
1 677
únor
44
1 160
březen
43
1 939
duben
28
993
květen
47
1 470
červen
23
1 534
červenec
15
2 014
srpen
21
1 003
září
30
1 713
říjen
28
1 873
listopad
18
1 212
prosinec
15
901
leden 2014
17
1 653
únor
13
593
březen
24
772
duben
24
1146
květen
9
511
červen
13
444
červenec
9
458
srpen
16
834
září
20
813
říjen
8
602
listopad
28
1 251
prosinec
26
877
leden 2015
11
296
únor
6
542
březen
14
407
duben
14
660
květen
8
261
červen
9
522
červenec
5
266
srpen
5
212
září
11
527
říjen
15
380
listopad
20
407
prosinec
8
229
leden 2016
9
363

Téma: Zaměstnanost, Zdroj: Úřad práce ČR, Obrázek: all-free-download.com
24.02.2016 (autor Redakce)Související

823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům

vydáno 12.10.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun...

Téma: Zaměstnanost

Burza práce pro zájemce o práci na Lounsku, Žatecku a Podbořansku

vydáno 12.10.2017

Celkem 43 zaměstnavatelů a nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, kovovýrobě, zdravotnictví, potravinářství, dopravě, telekomunikacích, plastikářském průmyslu a ve státních organizacích. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Lounech (Kulturní dům Zastávka v Lounech), kterou pořádá Krajská...

Téma: Zaměstnanost

ÚP ČR nabídne na Veletrhu práce v Jihlavě rady i pomoc

vydáno 11.10.2017

Ve čtvrtek 12. října 2017 proběhne v Dělnickém domě v Jihlavě (Žižkova 1696/15) mezi 9.00 – 16.00 hodinou Veletrh práce. Více než dvacítka firem nabídne zájemcům volná místa v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v elektrotechnice, dopravě, ve výrobě nebo v administrativě. Na své si přijdou i ti, kteří chtějí...

Téma: Zaměstnanost

Anketa

Půjdete k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

ano  493
ne  72
nevím  29

Hlasovalo 594 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz