https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

V další letní turistické sezóně budou kontroly ČOI pokračovat

Česká obchodní inspekce na začátku letní turistické sezóny 2019 zveřejňuje výsledky kontrol za minulý rok. V roce 2018 uskutečnila 1 108 kontrol, které byly zaměřené na nabídku a prodej výrobků a poskytování služeb v turistických oblastech, které jsou spotřebiteli hojně využívány zejména v letním období. Porušení právních předpisů zjistila ve 449 případech.

„Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje turisticky zajímavé a vyhledávané lokality. Ve srovnání s výsledky kontrolní akce provedené v roce 2017 došlo v roce 2018 k celkovému procentuálnímu navýšení počtu zjištění téměř o 8 procent. Vzhledem k těmto výsledkům bude kontrolní akce pokračovat i v roce 2019,“ říká ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce provedla v období od 2. května do 30. září 2018 celkem 1 108 kontrol. Kontroly byly zaměřeny na subjekty působící na maloobchodním trhu, u kterých byl předpoklad prodeje výrobků nebo nabídky služeb v rámci letní turistické sezóny. Konkrétně se jednalo o hrady, zámky, koupaliště, sportovní areály, půjčovny sportovního vybavení a kempy, atp. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 449 případech, což je 40,5 %.

Ve srovnání s výsledky kontrolní akce provedené v roce 2017 došlo k celkovému procentuálnímu navýšení počtu zjištění o 7,8 %. Nejvíce porušení bylo zjištěno v ubytovacích zařízeních, jako jsou hotely, chatové osady a kempy, kdy nedostatky představují v procentuálním vyjádření 65,6 %.

Kontroly - Letní turistická sezóna 2. května do 30. září 2018
Inspektorát
Počet kontrol
Kontroly se zjištěním
Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha
81
19
23,5%
Jihočeský a Vysočina
220
118
53,6%
Plzeňský a Karlovarský
161
80
49,7%
Ústecký a Liberecký
208
99
47,6%
Královéhradecký a Pardubický
135
48
35,6%
Jihomoravský a Zlínský
173
40
23,1%
Olomoucký a Moravskoslezský
130
45
34,6%
Celkem
1 108
449
40,5%

Zjištěné nedostatky

Nejčastěji docházelo k porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to ve 490 případech:
  • ve 243 případech obchodníci nedodržovali zásadu poctivosti prodeje, například se jednalo o nesprávnou hmotnost pokrmu nebo míru nápoje a následné nesprávné účtování v návaznosti na seznámení s cenou (§ 3)
  • ve 119 případech prodejce neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků nebo služeb (§ 12)
  • v 69 případech prodejce nevydal spotřebiteli na jeho žádost doklad o zakoupení výrobků či poskytování služeb včetně zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1)

Porušení dalších právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce bylo zjištěno v 53 případech.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce ve sledovaném období uložila 391 pokut v celkové hodnotě 867 000 Kč. V rámci kontrolní akce také vydala zákaz prodeje na 921 kusů výrobků, které nesplňovaly požadavky právních předpisů. Hodnota zakázaných výrobků činila 111 171 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání na 60 kusů měřidel, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů.


Téma: Ochrana spotřebitele, Zdroj: Česká obchodní inspekce, Obrázek: Pixabay
09.04.2019 (autor Redakce)Související

SVS před Vánoci zkontrolovala téměř 1000 stánků s kapry, závadu zjistila u čtyř procent z nich

vydáno 15.01.2020

Veterinární inspektoři v závěru loňského roku jako již tradičně kontrolovali prodejce vánočních kaprů. Jejich kontrolou prošla před svátky bezmála jedna tisícovka prodejních míst. Zhruba ve čtyřech procentech kontrol zjistili inspektoři nějakou závadu (v roce 2018 to byly tři procenta kontrol). Nejčastějším...

Téma: Ochrana spotřebitele / Zemědělství

Pozor na nákup vánočních řetězů

vydáno 10.12.2019

Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní akce provedla kontroly zaměřené na bezpečnost elektrických světelných řetězů zakoupených v internetových obchodech. Zkontrolovala celkem 3 typy výrobků a nedostatky zjistila u 2 typů.

Téma: Ochrana spotřebitele

Splňují výrobky ovládané přes sítě technické parametry?

vydáno 18.11.2019

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodního projektu, který byl zaměřen na domácí zařízení, která lze připojit do internetové sítě. Jsou to výrobky, které může spotřebitel prostřednictvím sítí ovládat přes chytrý telefon, tablet nebo počítač. V rámci Evropské unie se jednalo o pilotní projekt s cílem ověřit,...

Téma: Ochrana spotřebitele


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2020, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz