V autě už nebudou povinné náhradní žárovky, pojistky, končí výměny lékárniček kvůli expiraci

Návrh změn vyhlášky ministerstva dopravy počítá od října se zmenšením obsahu povinné výbavy vozidel. Nově by už v automobilech nemusely být náhradní žárovky nebo pojistky. V lékárničkách pro poskytnutí první pomoci by nutně nemusely být také nůžky, plastová rouška, trojcípý šátek nebo náplasti s polštářkem.

„Vozit povinně v autě žárovky nebo pojistky už je v současnosti zbytečné, u nových aut řidiči stejně nechávají výměnu světel na servisu. Stejně tak po domluvě s ministerstvem zdravotnictví jsme se rozhodli, že pro první pomoc postačí lékárnička bez roušky, nebo náplastí s polštářkem a už jí nebude nutné měnit kvůli expiraci,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok. V lékárničce také nebudou povinné nůžky, které se podle ministerstva dopravy často nevyužívaly a jsou tak postradatelné.

Změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 341/2014 Sb.) zjednodušuje a zpřesňuje také povinnost mít ve vozidle náhradní kolo a výbavu nutnou pro jeho výměnu jako je příruční zvedák.

„Vozit rezervní kolo nemusejí vozidla s pneumatikami, které umožňují dojet, a zároveň indikují defekt. Vozidla také mohou mít místo rezervy prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky. Třetí výjimkou jsou pak vozidla, která mají zajištěnou asistenční službu, která zajišťuje výměnu nebo opravu poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,“ dodává ministr dopravy.

Navrhované změny ve vyhlášce počítají po projednání v Legislativní radě vlády s účinností od 1. října letošního roku.

Nové znění části vyhlášky o povinné výbavě vozidel
 
B) Povinná výbava vozidel

Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí

 • a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
 • b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
 • c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou 

 • a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
 • b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
 • c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
 • d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele nebo
 • e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě. 

Lékárnička

1. Obsahem lékárničky musí být
a)
Zdravotnický materiál                                              množství (ks)
Obvaz hotový s 1 polštářkem                                               1
    (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
Obvaz hotový s 2 polštářky                                                  1
    (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250 mm)                           1
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu                1

(dále jen „motolékárnička“)

b)
Zdravotnický materiál                                                množství (ks)
Velikost lékárničky
      I.     II.     III.
Obvaz hotový s 1 polštářkem                                    3      5       10
    (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
Obvaz hotový s 2 polštářky                                       3      5       10
    (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
Náplast hladká cívka                                                  1      2        4
    (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm)
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1 250  mm)                1      3        5
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu       1      2        4
Isotermická fólie (min. rozměr 200 x 140 cm)            1      1        1
Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

 (dále jen „autolékárnička“).

2. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.

3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to
 • a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí autolékárnička ve velikosti II,
 • b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně ve velikosti II,
 • c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.

4. Požární motorové vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jiným právním předpisem4).

5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.
 
Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.
 
Hasicí přístroj

1. Hasicím přístrojem  se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5). Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7).

2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to
 • a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
 • b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107,
 • c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

Téma: Doprava, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Obrázek: Pixabay
10.08.2018 (autor Redakce)Související

Bič proti stáčení tachometrů, Senát schválil přísnější postihy

vydáno 20.08.2018

Senátem schválená vládní novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zavádí od 1. října 2018 až půlmilionovou pokutu za stáčení tachometru. Tachometr je možné nově zkontrolovat na www.kontrolatachometru.cz bez čísla protokolu poslední technické prohlídky.

Téma: Doprava / Právo a zákony

Před koncem prázdnin bude D1 u Prahy průjezdná bez omezení

vydáno 20.08.2018

Rekonstrukce dálnice D1 u Prahy jde do finále. Za dva týdny bude hotová oprava asfaltového krytu vozovky v obou směrech mezi 12. – 16. kilometrem nejvytíženější české dálnice. V září a říjnu budou také postupně dokončeny tři úseky modernizované D1, celkem tak bude v provozu bezmála 90 kilometrů nové dálnice.

Téma: Doprava

Policie, záchranka a hasiči mají mít lepší průjezd v kolonách

vydáno 16.08.2018

Řidiči při dojíždění do kolon musejí od října vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Změnu schválil Senát v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ulička se tak bude tvořit stejně jako v okolních evropských zemích. Hasičské a sanitní vozy zároveň budou nově moct použít...

Téma: Doprava

Anketa

Jak cestujete na dovolenou?

autem  82
letadlem  72
autobusem  25
vlakem  17
na kole  11
nikam nejezdím  75

Hlasovalo 282 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2018, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz