Už 15 evropských hospodářských komor bojuje proti zavedení německé minimální mzdy pro přeshraniční dopravce

Čtrnáct dalších evropských hospodářských komor se připojilo k výzvě Hospodářské komory ČR v boji proti aplikaci německé minimální mzdy v dopravě. Další evropští zástupci podnikatelů výzvu podpořili po prezentování společného odmítavého stanoviska zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo na Plenárním shromáždění Eurochambers na začátku června. Společný postoj evropských komor prezident HK ČR Vladimír Dlouhý odeslal německé federální ministryni práce a sociálních věcí a vybraným eurokomisařům.

„Patnáct evropských hospodářských komor, které se zapojily do boje proti aplikaci minimální mzdy v Německu, jasně potvrzuje nesmyslnost tohoto diskriminačního opatření,“ uvedl prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Nelogičnost uplatňování německé minimální mzdy v dopravě nedávno potvrdila i Evropská komise, když s touto zemí zahájila proceduru pro porušení práva EU. „Je třeba vzít v úvahu zvláštnosti přeshraniční a zejména tranzitní dopravy, pokud jde o zavedení minimální mzdy podle vnitřních předpisů druhé členské země, navíc spojenou s nezanedbatelným nárůstem administrativní zátěže, nebo nepřiměřené pokutování za výkon předepsaného týdenního odpočinku v kabině vozidla. Striktní, neproporcionální vynucování zmíněných povinností by ve svém důsledku vedlo ke snížení konkurenceschopnosti evropské dopravy jako takové,“ řekl Dlouhý. Podle slov prezidenta je nepřijatelné, aby kterákoli země EU zasahovala do volného pohybu služeb na vnitřním trhu a porušovala pravidla pro mezinárodní dopravu mezi členskými státy.

Zavedením minimální mzdy jsou dotčeny zejména dopravní společnosti, které do Německa jezdí, nebo územím Německa pouze projíždějí. Při tranzitní dopravě by totiž měla být minimální mzda vyplácená za úsek trasy na německém území. Podle § 20 MiLoG jsou zaměstnavatelé nuceni svým v tuzemsku zaměstnaným pracovníkům vyplatit mzdu za vykonanou práci nejméně ve výši stanovené minimální mzdy v Německu. Toto opatření sice platí od ledna 2015, ale německé úřady jej nyní pro oblast tranzitní přepravy nevymáhají a čekají na definitivní rozhodnutí Komise. Tato situace přináší značnou nejistotu, neboť není úplně jasné, jak mají dopravci postupovat.


Karolína Kyselová
Tisková mluvčí. Odbor vnější komunikace


Téma: Doprava, Zdroj: Hospodářská komora ČR, Logo: hkcr.cz
23.06.2015 (autor Redakce)Související

Celostátní finále Dopravní soutěže mladých cyklistů

vydáno 14.06.2017

V Jihočeském Táboře se ve dnech 13. až 15. června 2017 koná celostátní finále soutěže mladých cyklistů. Je to již 37. ročník dopravní soutěže pro děti ze základních škol, ve které mladí cyklisté prokazují znalosti z pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti a dalších souvisejících disciplín.

Téma: Doprava / Volný čas a cestování

Všechny evropské peníze na dopravní stavby vyčerpáme do roku 2019

vydáno 13.06.2017

Stavíme, kde se dá, do přípravy nových dálnic dáváme nejvíc peněz v historii, evropské peníze proto brzy vyčerpáme. Na setkání lídrů českého stavebnictví to řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Téma: Doprava

Přesuny příslušníků ozbrojených sil USA přes území České republiky

aktualizováno 09.06.2017

Přesuny příslušníků U.S. Army budou zahájeny v pondělí 12. června 2017, přičemž všechny vstupy na území České republiky budou směřovány jen do jednoho místa – hraničního přechodu v Rozvadově.

Téma: Doprava

Anketa

Vyrábíte si doma ovocné šťávy?

ano  45
ne  34
někdy  23

Hlasovalo 102 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2017, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz